Svenskt sportfiske idag – Glädjen och ondskan…

Författaren av denna artikel - Jan Olsson FishEco

Författaren av denna artikel – Jan Olsson FishEco

Idag är ingen bra dag… Av olika skäl accepterade jag insikten som länge smugit sig på, att svenskt sportfiske inte är vad det har varit. Mycket har blivit sämre och det på flera sätt. Här finns ännu så mycket passion, kärlek, kamratskap och vilja att dela med sig av fiske och erfarenheter men också avund, allt mer illvilja och i allt fler fall direkt ondska! Starka ord? Ja, kanske… jag kan bara uttala mig utifrån mitt eget perspektiv, hur jag tolkar och analyserar händelser och skeenden men det är just så jag uppfattar utvecklingen inom svenskt sportfiske. Rätt eller fel…

Tonen inom sportfisket har blivit råare, anklagelser och hot (till och med mordhot) förekommer tyvärr, ofta via Internet, där smörjan så snabbt blir offentlig och föder än mer elakhet. Enskilda människor försöker till varje pris göra sig ett namn ”bli en profil” genom smutskastning av andra sportfiskare eller konkurrenternas/ kollegornas namn och t.o.m ”besudla” ett varumärke istället för att låta sina prestationer inom sportfisket vara måttet på ens popularitet. Jag drar en mycket förenklad slutsats kring fenomenet. I takt med att fisket blir allt större och mer kommersialiserat blir allt fler lockade att ”delta”. Stämningen övergår/ blir med det allt mer polariserad i ett lagtänkande, ”vi och dom” som yttrar sig på bland annat detta sätt, det är en del stor del av problemet och det är en farlig utveckling.

Det kanske mest flagranta, men i min värld inte oväntade, just publika övergreppet skedde på Sportfiskemässan i våras där ett mediaföretag i en film och under livesändning hängde ut en av sina samarbetspartner på ett sätt som i ordets rätta bemärkelse saknar motstycke under de ca 25 år jag varit en del av sportfiskebranschen. Drevet på Internet som drabbade den personen i efterhand önskar jag inte min värsta ovän, oavsett vad man gjort! Nä, det här var vidrigt! Jag tar en risk att nämna detta då även jag säkert kommer att drabbas av det företagets i branschen välkända vrede…

Det finns faktiskt andra och än värre exempel på hur det börjar spåra ur men här går faktiskt gränsen för vad jag törs skriva om och kräver att en jurist först granskar det i så fall… Nä, inge kul kan man säga, i den verkliga världen kan inte alla vara vänner, så är det bara men jag hoppas att just passion, kärlek, kamratskap och vilja att dela med sig av fiske och erfarenheter återigen kan bli den drivkraft som drar oss framåt inom sportfisket, jag ska göra vad jag kan för att så sker, annars måste jag nog citera Magnus Uggla

då går min gräns för vad jag pallar med, då lägger jag en pizza och går ut”…

//Jan O