Gäddfisket, snart kanske ett minne blott i Karlskrona skärgård

Jag kan bara inte vara tyst och se på vad som händer i Blekinge! 2018 skrev Gälgreppet ett inlägg om den hotande situationen för sportfisket efter gädda, i dag är det inlägget mer aktuellt än någonsin. Hotet mot sportfisket #2

Med anledning av det jag skrev då tänker jag nu fortsätta att skriva om gäddan som fisk och sportfisk. Det har den senaste tiden skrivits mycket på sociala medier och i tidningar om gäddan och på det sätt yrkesfisket rovfiskar efter denna art i kommersiellt syfte.

 Länsstyrelsen skriver att det endast är tillåtet att behålla tre gäddor per dygn och fiskare, dessa gäddor måste då vara mellan 40-75 cm långa. Dessa regler gäller i hela egentliga Östersjön vid fiske med handredskap, det vill säga sportfiske. Någon fångstbegränsning vad gäller gädda för yrkesfiskare finns vad jag förstår inte.

Jag tillhör typen av sportfiskare som i princip uteslutande utövar så kallad catch and release, det vill säga att släppa till baka fångad fisk till friheten. Personligen tar jag enbart hem någon enstaka gädda per år som uppenbarligen inte kommer att överleva. Som exempel till detta kan jag nämna en fisk jag fångade nyligen med svåra skador efter troligtvis sälbett där delar av tarmpaketet var synligt blottat. Lika så är det viktigt att känna till och respektera fredningstider och fredningsområden. På Länsstyrelsens hemsida framgår det tydligt vilka regler som gäller. Där finns bland annat karta över fredningsområde och förbudstider för gädda och abborre, förbudstiden innefattar tiden mellan 1 april – 31 maj och gäller Kalmarsund eftersom Kalmarsund anses som extra känsligt och det under flera år varit en sjunkande population vad gäller gädda och abborre. Vad jag förstår diskuteras det förbudstider och fredningsområden på fler platser runt om i Sverige.

Sportfiskarna skriver i en mycket uppmärksammad artikel 2017 om uttaget av gädda i Blekinge. I artikeln skriver man.

Nyligen sammankallade länsstyrelsen i Blekinge till ett dialogmöte för att bland annat diskutera förvaltning av gädda och abborre i Blekinge. Yrkesfiskets kraftigt ökade fångster av gädda i Karlskrona skärgård var en huvudfråga.

”Sveriges lantbruksuniversitets Ulf Bergström redogjorde bland annat för beståndssituation och fångstuttag av gädda i Östersjön. Där konstaterades att rekryteringen ser relativt bra ut på flera platser i Blekinge, jämfört med resten av södra Östersjöns kuststräckor. Det konstaterades också att fritidsfisket, där sportfiske men också husbehovsfiske med nät ingår, står för merparten av de landade fångsterna av gädda sett till hela Östersjön. Synar man däremot fångstdata specifikt från Blekinge, där skärgårdsområdena kring Karlskrona är de huvudsakliga fiskeområdena, noteras en kraftigt ökad fångst hos yrkesfisket de senaste åren. Landningarna har här gått från drygt 5 ton år 2010 till anmärkningsvärda 44 ton år 2016, samtidigt som den totala landningen av gädda längs hela Sveriges kust var ca 54 ton. Detta innebär att av yrkesfiskets totala landningar av gädda från Östersjön år 2016 kommer 81 % från Blekinge, och i princip allt är från Karlskrona skärgård. Det handlar till största del om nätfiske på grunt vatten under våren, vilket också har gjort att landningarna av abborre har mångdubblats under samma tidsperiod”.

Nu är det 2020 och om man gör en enkel ekvation och antar att varje fångad fisk som yrkesfisket tar upp skulle väga 2 kg förstår man hur enormt många gäddor 44 ton är. 44.000 kg / 2kg = 22.000 st gäddor som tas upp varje år bara i Blekinge och enbart i Karlskrona skärgård. Detta kommer inte att hålla. Efter att Gälgreppet pratat med Länsstyrelsen i Karlskrona framgår det att upptaget av gädda vad gäller yrkesfisket i Karlskrona skärgård minskat något under 2017 och 2018. Om man använder sig av ovan nämnda ekvation samt räknar med år 2020 är så har bara själva yrkesfisket tagit upp/landat 22.000 gäddor per år sedan 2016, gånger 4 år = 88.000 gäddor, om man samtidigt ponerar att varje gädda väger 2 kg. Nu kanske denna uträkning ligger något i överkant, men då är ju inte åren mellan 2010-2015 medräknade. Å andra sidan verkar ”plaskfisket” ökat kraftigt under 2019. Vad händer när gäddan inte längre finns i ekosystemet? Denna toppredator som är så viktig för den marina miljön.

Det blir i sammanhanget närmast patetiskt när vi som sportfiskare, sportfiskeorganisationer stävar efter att få ner dödligheten med så kallad catsh and release metod, använder hullingfri krok, kämpar med gäddfabriker för att hjälpa gäddbestånden att fortsatt vara starka. När samtidigt yrkesfisket skoningslöst tar upp all gädda de kan utan någon tanke på minimimått eller fångstbegränsning.

Som jag förstår det hela har de som nu nätfiskar upp dessa mängder med gädda på grunt vatten tidigare levt på torskfiske, när torsken nu inte finns kvar längre blir gäddan en möjlig inkomstkälla, men tål verkligen gäddbeståndet detta uttag, nej det tror inte jag. Det som gör mig allra mest ledsen är att vi, människan, den intelligenta varelsen inte klarar av att leva i samklang med andra arter utan i kommersiellt syfte håller på att utrota andra arter, vem ger oss rätten till det?

Som tillägg till yrkesfiskets påverkan kan jag bara konstatera att de olika gäddtävlingarna som finns numera också det påverkar bestånden av gädda, även om dessa gäddor släpps åter till friheten. Jag har tidigare skrivit inlägg om hur catch and release påverkar fiskpopulationen och enligt vetenskap och forskning ser man vid catch and release en dödlighet på mellan 1-14 %, detta ska då jämföras med dödligheten vid ovan nämnda nätfiske som förmodat är 100%.

Det har under de senaste åren varit ett stort antal fisketävlingar i Blekinge och Karlskrona skärgård, inte så konstigt då Blekinge under många år varit känt för sitt fina bestånd vad gäller gädda. Utöver dessa gäddtävlingar fiskar ju sportfiskare på som vanligt. Fisketrycket är extra hårt på våren och hösten då dessa perioderna anses var som bäst när det gäller gäddfisket. Det slår mig när jag skriver att kanske är det så att detta är en konsekvens av att gäddan inte ägs av någon, den lever i ”allmännyttan”, i havet där alla anser sig ha rätten att bestämma över dess öde. Tänk om detta hade hänt med älgarna……..

Men vad händer nu?

Länsstyrelsen kämpar nu tillsammans med andra organisationer för att snabbt få till stånd fredningstider och fredningsområden i Blekinge, bara det inte är för sent!

Gälgreppet – Flugfiskebloggen med drag i

/Tight Lines

En reaktion på “Gäddfisket, snart kanske ett minne blott i Karlskrona skärgård

  1. Tack för att du tar upp detta och uppmärksammar det! Tyvärr, precis som du skriver kanske det är för sent… Helt otroligt att detta händer år 2020, har vi människor inte lärt oss någonting under alla dessa år? inte vissa iallafall…
    Framtiden känns mörk när sånt här får fortgå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *