+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Skarven fångar mer fisk än yrkes- och fritidsfisket tillsammans...
Skarven ett hot mot gädda och abborre
Fotograf: Sławek Staszczuk

Skarven fångar mer fisk än yrkes- och fritidsfisket tillsammans...

I en debattartikel i Norrteljetidning efterlyses återigen åtgärder för att minska skarvens konsumtion av fisk i skärgården. Ål och gädda är speciellt drabbade och Naturvårdsverkets förvaltningsplan är rejält försenad...

"Skarvarna är nu så många att de i vissa skärgårdsområden kan äta upp hela den årliga produktionen av fisk. Landets 250000 skarvar konsumerar ungefär 25 miljoner kilo fisk per år."  

Läs mer här -> Norrtelje Tidning 

Dela denna artikel...

   


Kommentarer

97 kommentarer...
Oljesölarn skrev...
Ett sätt att få bort skarv
Vet att grön laser har fått andra sorters fåglar att flytta. Det var en godkänd laser på mycket långt håll. Kanske värt ett försök när äggen är lagda.
Klockan 21:39, 18 Aug 2020

LISANWORK skrev...
LÖJNARE
JAG GÖR EN SKOL PROSPEKTET NI SA ATT DEN HÄR VA GJORD 19:18 13 AGU 2019 men den första kommentaren va 2012 DU ÄR EXBOSED DIN JÄVLA BÖG YIII HAA
Klockan 12:41, 18 Sep 2019

Bengan skrev...
Ni räknar som ni har förstånd till
1 ton per fågel är det. 25000000/25000=1000 vilket blir knappa 3 kg per fågel och dag . Lär er räkna. Stämmer bra
Klockan 19:18, 13 Aug 2019

fågelskådaren skrev...
100kg
100 kg per fågel och år blir det herr Romiz...
Klockan 00:39, 28 Aug 2016

Romiz skrev...
Haha
100 ton per fågel inte illa de 😂😂 skrattretande siffror att man ens kan frammana andan åt dom orden
Klockan 14:56, 13 Juni 2016

Gunnar Berglund skrev...
Claes- mera svammel
Visst kan de svaga fiskbestånden ha flera orsaker dock inte överfiske och övergödning efter kusten. Däremot allt för stora bestånd av spigg och skarv precis vad som nämndes på seminariumet. Enligt av er (Sören) nyss hyllade forskARE L Persson är abborren den största predatorn på spigg efter kusten. claes, var du vaken såg du också minskningen av abborre i skarvfödan från Mönsteråskolonien. Från 75 % på 70- talet till 0,1 % år 2009! Denna 0,1 % är ändo mer än vad yrkesfisket mäktar med att fiska. Och så där ser det ut efter hela kusten i spåren efter den kinesiska skarven. Varför fungerande det ekologiska systemet innan skarven anlände? Att skarven gör lite nytta g/m att fiska spigg när den andra fisken är slut har jag hävdat tidigare. Men skall vi få tillbaka fisken så kan nog t o m du Claes räkna ut vad som krävs.
Klockan 18:02, 25 Mars 2012

Claes Kyrk skrev...
Mindre skarv ger fler döda rovfiskar!!
....och nu kan vi konstatera att fiskforskarna som framträdde på rovfiskseminariet anser att orsaken till svaga fiskbestånd kan bero på många olika problem. Framför allt nämndes mänskligt överfiske, övergödning, mänsklig exploatering, massförekomst av spigg o skarpsill. Att jaga skarv innebär bara större bestånd av spigg, strömming o mört som dödar fler abborrar, gäddor o gösar.
Klockan 12:19, 24 Mars 2012

Åke Thudén skrev...
Till Sören Lindén.
Ang S.Lindéns inlägg 18+19+22 Feb. nedan. Som det framgår här så finns minst två olika organisationer som förkortas SOF. Sveriges Ornitologiska Förening och Sveriges Organiserade Fiskeguider. Den senare har liksom många av oss andra som har ögon och våra sinnen öppna för vår natur, förstått att någonting är totalt fel med (Svenska och Europeiska)skarvbeståndet! Vg läs hela debatten. (Texten nedan är från SOFs hemsida). \"Skarvfrågan och skärgårdens fisk(e)kollaps hanteras inte ansvarsfullt 2012-01-20 •600 000 skarvar i Östersjön konsumerar årligen 60 000 ton fisk •240 000 i Sverige konsumerar årligen 24 000 ton fisk •30 000 i Stockholms skärgård konsumerar årligen 3000 ton fisk •En skarv äter 5-6hg fisk per dygn ca 200 dgr per år •Skarvarna i Stockholms skärgård konsumerar drygt 100 ton fisk per vecka. •Yrkesfiskets totala fångst i Stockholm är 7 ton/år. Fiskeguidernas 0,8 ton/år •Skarven är en opportunist - när favoritfödan abborre ål torsk eller flundra inte finns tar den vad som erbjuds i spannet 5 - 45cm, även gädda, gös, öring, simpa, strömming, spigg, karpfiskar m fl. •Lokal stabilisering eller minskning av antalet skarvar kan bero på förekomst av predation från örn. Men annars sker detta spontant först när födobasen i området är överkonsumerad. Då efterlämnas ett ekosystem i allvarlig obalans. Nya kolonier anläggs i nya områden. * Källhänvisningar i slutet av detta inlägg Skarvfrågan idag hanteras inte på ett ansvarsfullt sätt. För att rädda fiskbestånden i Stockholms skärgård, och sysselsättningen för fiskare och fisketurism anser SOF att populationen av mellanskarv måste minskas till en rimlig nivå. Detta kan göras genom avskjutning av fågel, och genom begränsning av antalet häckningsplatser – idag 25 kända lokaler – och genom reglering av numerären aktiva bon i dessa. Avskjutning ser vi som nödvändigt om det inte går att kraftfullt reducera fågelstammen genom andra metoder som oljering och prickning av ägg. Alla som på något sätt ägnar sig åt fiskar och fiske – yrkesfiskare, fisketurismföretagare, hundratusentals sportfiskare, forskare och fiskevårdare – har under det senaste decenniet märkt av kraftigt minskande bestånd av gädda gös abborre havsöring. Situationen är mycket oroande, i synnerhet som det visat sig att inte heller stödutsättning av fisk i drabbade områden generar avsedd effekt. Den kinesiska mellanskarven Phalacrocorax Sinensis har inte funnits i Sverige före 1800-talet. Förmodligen togs den med Holländska skepp till Europa på 1600-talet och hölls i fångenskap i en populär skarvsport. Förrymda och frisläppta exemplar bildade sedan snabbt växande kolonier. Runt Östersjön utrotades de sista av dessa kolonier i slutet av 1800-talet. 1909 var Sverige åter helt skarvfritt. 1948 återkom den första skarvkolonin, till Kalmarsund. Från senare halvan av 1990-talet har antalet kinesskarvar exploderat under snabb expansion längs Östersjökusten och i inlandet. Just nu koloniseras även Norrlandskusten. Från Finland rapporteras en ökning på 25%. Idag räknar vi till ca 240 000 mellanskarvar Sinensis totalt i landet. I Östersjön totalt ca 600 000 varav Stockholms skärgård hyser minst 30 000 exemplar med 6000 aktiva bon ( man räknar i snitt med 5 fåglar per bo). Siffran är sannolikt i underkant. Det förefaller som om mängden skarv i Stockholms skärgård inte ökat under de allra senaste åren. Däremot sker en stadig ökning i regionens sjöar varför mängden skarv totalt i Stockholm fortsätter att öka. SOF ställer sig bakom den fiskebiologiska forskning som nu äntligen börjar formuleras. Samstämmiga forskningsresultat visar att mellanskarven Sinensis i nuvarande populationsmängd har en helt avgörande negativ effekt på fiskebestånd och ekosystem i skärgård och insjöar. Men det kommer tyvärr att behövas ännu mer forskning innan våra makthavare tar tag i skarvproblemet på allvar. Orsaken som anges är ”avsaknad av tillräckliga bevis”. Det vi som sysslar med fiske dagligen ser med blotta ögat räcker uppenbarligen inte. Skarvens försvarare har i princip skaffat sig ett tolkningsföreträde genom att hävda ”kunskapsbrist”, och därigenom har bevisbördan om skarvens skador på fiskebestånd och ekologi vältrats över till ”skarvmotståndarna”. Sveriges Ornitologiska Förening har här uppvisat mer av hätsk envishet än förnuft i alla frågor som handlar om att finna en lösning på problemet mellanskarven. Tyvärr sprider man samtidigt vilseledande och felaktiga uppgifter om denna fågel vilket bidrar till fördröjning av de åtgärder som är alldeles nödvändiga om fiskebestånden ska kunna skyddas och vårdas i hälsosam balans. Det håller inte att värna groteska mängder av en skadefågel som i slutänden konsumerar mer fisk än den totala fiskebiomassan kan reproducera i varje enskilt område som koloniseras! Sveriges Organiserade Fiskeguider uppmanar därför ansvariga myndigheter och politiker att snarast agera kraftfullt för en reglering av skarvbestånden till sunda nivåer Källor:Redovisning av forskning sammanställt av SLU (Sveriges LantbruksUniversitet / Maria Boström) 2011. Flertal artiklar grundade på vetenskap och analys i ”Våra Fiskevatten” nr 4 2011. Data från seminarium om skarv och säl på KSLA ( Kungliga Skogs- och LantbruksAkademien i Stockholm 19-20 okt 2011 Statistik från Sveriges Organiserade Fiskeguider\" Text och sammanställning av Hans Nordin för SOF
Klockan 20:47, 17 Mars 2012

Gunnar Berglund skrev...
www.fiskevard.nu
Läs sanningen med namninsamling innan fisken tar slut-
Klockan 00:06, 02 Mars 2012

Sören Lindén skrev...
Systematiken...
... rörande sinensis har aldrig varit oklar. Den har alltid ansetts som underart=ras av storskarv. Det är endast privatpersoner som föreslagit artstatus. Man skriver bara under inlägg, insändare mm med organisation, företag e. d. om det man skriver är förankrat i organisationen. Som till exempel när du skriver under en insändare eller artikel med Stockholms Idrottsförvaltning. Då betyder det att den åsikt du framför är något som Idrottsförvaltningen står för. Annars är det personliga åsikter.
Klockan 14:39, 26 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Art/Underart
Nu har ju "sinensis" flyttats några ggr mella art och underart. Fastslås det underart (svar lär komma snart) kommer en hel del intressanta följdfrågor. Det här är i o f sig inget ovanligt. Aktuellt ex Isbjörn/Grizzlybjörn. Sören/Claes Jag skulle inte skriva mer men måste ändock fråga om ni representerar SOF eller St OF på ngt sätt eller har några funktioner i organsitionen? Måste fråga efter ha läst allt tok som skrivits på denna sida.
Klockan 19:43, 25 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Det är bra...
... om vi alla kan välkomna den inventering som nu ska ske i Europa. Eftersom EU inventerar den som Åke skrev \"underarten Phalacrochorax carbo sinensis\" (underart=ras) och inte någon mystisk art \"kinesisk skarv\" och dessutom grundar sina beslut främst på vetenskapligt utförda studier, kanske vi i framtiden kan hoppas att det leder till en större samsyn än vi nu har.
Klockan 16:18, 25 Feb 2012

Åke Thudén skrev...
Att vara fiskkramare är absolut inget, som någon skall skämmas för.
Vi värnar om de naturliga Svenska och Europeiska fiskbestånden och det kan inte vara fel! Men vissa skarvkramare bör skämmas efter vad som nu framkommit. Djurhållningsförbud "Djurplågeri" enligt Länsstyrelns i Sthlm. Vg se detta längre ned i debatten! När nu EU år 2012-2013 skall inventera beståndet av den kinesiska mellanskarven "sinensis" i Europa för att få fram en "Hållbar förvaltning av skarvbestånden" för att få "lösningar för att minska den ökande effekten av skarvar på fisket, fauna fisk och vattenbruk".** "För närvarande, till exempel, kan myndigheterna vara osäkra när man bedömer acceptans för att vidta åtgärder för att minska skarvbeståndet" ** "I de flesta Europeiska regioner ökade populationer av storskarv, i synnerhet den kontinentala ras eller underart "Phalacrocorax carbo sinensis", sätter press på fiske, vattenbruk och mete, och därmed skapar olika typer av sociala eller socioekonomiska konflikter".** Vi fiskkramare är stora naturälskare, men lite mer framsynta än er skarvkramare och vi har sett innebörden och vad som hänt med vissa fiskbestånd efter den(harmlösa)kinesiska mellanskarvens framfart. Så snart får ni ransaka er och skämmas när Eu inventering är utförd och kraftfulla åtgärder kommer att verkställas mot den (harmlösa skarven)! Skarvkramarna är skyldiga till många av Europas nu kraftigt tydnande fiskbestånd. På länken nedan finns uppgifter att "på ön Katy Rybackie, Östersjökusten Polen år 2006 fanns 11.600 häckande par". "I närheten av Krim halvön i Ukraina 14.200 häckande par år 2006". Man kan tro att antalet häckningar är på Galapagossöarna/Spetsbergen men detta sker nu i vår närhet! Det framkommer att denna skarv kan nu uppgå till tvåmiljonerfyrahundratusen individer. Att argumenten tryter tycker jag är normalt när man upptäcker att det är fiskmåsar som svarar! På länken nedan finns några timmars läsning. Håll till godo. Citáten är från länken nedan. //Å.T´.*********************************** The EU Cormorant Platform * - Environment - European Commission * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm
Klockan 19:55, 24 Feb 2012

tuben skrev...
tragikomik?
jag vet inte om det är tragiskt eller komiskt när claes kyrk så tydligt visar att han bryr sig mer om skarvarna än han brydde sig om sin egen tamboskap på den tiden han fick ha någon sådan. är det kanske en släng av dåligt samvete?
Klockan 19:19, 24 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Fiskkramarna har tydligen inga argument kvar!
Vill man veta mer om händelsen på Ryssmasterna går det också bra att titta på ABC:s inslag på denna länk.... http://www.youtube.com/watch?v=w-Ef9mSKSsQ I inslaget berättar Gunnar själv att 600 ägg genomstacks med nålar och att minst ett femtiotal ägg innehöll skarvungar. En del fakta går att hitta på sidan stof.nu och ämnet storskarv. Naturligtvis finns det en massa fakta i de två polisanmälningar som gjordes också.
Klockan 12:06, 24 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Chockad var ordet !
Jag tycker ni skall koncentrera er på vad hände på Kyrks gård. Snacka om chock. Kanske dags att städa framför egen dörr först. Var det .....K.... eller ......L.... ? Vilka skall ni plåga nu när ni har nötkreaturförbud?. Vad som hände på Ryssmasterna (sanningen) går att läsa på www.fiskevard.nu Där finns också en namninsamling för fiskebestånden. Och Tack "Tuben" att sanningen kom fram.
Klockan 11:48, 24 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Jag blir chockad!
Genomstacks det under Berglunds ledning hela 600 ägg innan massdödandet avbröts? Och vem stack de flesta äggen? Skötte inte Berglund protokollet? Men då måste det ju vara.... som stack nästan alla ägg! Hur kan man utföra en sådan gärning?
Klockan 11:21, 24 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Massakern på Ryssmasterna
Berglunds beskrivning av händelsen på Ryssmasterna stämmer dåligt överrens med andras återberättelser från samma händelse. I Berglunds egen redovisning angavs att nästan 600 ägg genomstacks av nålar innan man avbröt besöket i en koloni där det redan dagen innan fanns många bon med kläckta ungar i. Att viss person utöver Berglunds redovisning försökte att släpa iland en stege för att döda fler skarvungar gör historien bara ännu mer tragisk.
Klockan 10:30, 24 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
www.fiskevard.nu
Ok, ett sista inlägg. När utförarna märkte att det var embryon som utvecklats en del i några ägg (Ryssmaterna)så avbryts insatsen föredömligt i samråd med Fiskeriverkets representanter. Sören/Claes borde vara stolta över oss. Det här är egentligen ingenting som vill diskutera med er när jag vet att ni springer och saboterar oljering i kolonierna med en hel del extra störningar som i sin tur medför att målade och omålade äggen försvinner.
Klockan 09:11, 24 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Har fishecos redaktion någon trovärdighet ?
Ja den frågan kan man ställa sig efter det utspel medarbetaren "Tuben" eller vid namn Torbjörn Persson gjort i detta debattforum. Efter 69 inlägg som i huvudsak handlat om fågel eller fisk träder han in i debatten och som han själv säger handlar inlägget inte om fågel. Vi kan även tillägga att inlägget inte handlade om fisk heller. I redaktionens medarbetarpresentation ser vi att Persson är från Ludvika och en tämligen ung grabb som existerat kortare tid än vad jag har studerat fåglar. Metodiken han använder i debatten klargör en stor svaghet i att debattera i frågan skarv-fisk, sakargument saknas. Att även Josef och Gunnar hakar på visar också samma tecken. Kanske är det så att gubbarna Thudén och Berglund omgärdar sig med en grupp ungtuppar som saknar bred kunskap i miljöfrågor. Att redaktionen säger sig vilja ta ansvar för miljö är bra men att agera på detta sätt hjälper knappast fisken.
Klockan 09:06, 24 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Man blir ju nyfiken...
.. om Berglund blev chockad även när det uppdagades vad som skedde på Ryssmasterna under hans organisation år 2011? Krängde skarvungarna en stund på era nålar innan de blev stilla och dog. Kunde ni känna deras ryckningar? Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att tänka sig. Kan man sova gott på nätterna efter det herr Berglund? Det var nog många som blev chockade när de tv-bilderna rullades upp i tv-rutan. Kanske mest de barn som såg de dödade fågelungarna.
Klockan 00:15, 24 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Panik - nej, men chockad
Här beskylls de som försöker rädda fiskbestånden för djurplågeri som närmast kan jämföras med att gå till konsum och köpa ekologiska ägg. Claes/Sören det "tuben" beskriver är djurplågeri av värsta sorten. Jag är chockad, oförlåtligt och nu vill ni plåga ihjäl de stackars fiskbestånden när ni inte får hålla på att plåga nötkreatur längre. Sören det du beskriver om Baggen/Erstaviken bevisar att du har en falsk agenda. jag bor i området och vet mycket väl vad som är vad och hur det har varit. Ngn nämnde pajas och djurplågare- jag kan bara instämma och fråga mig hur lågt kan en människa sjunka? Om jag skall säga ngt avslutningsvis så är det att söka vård innan ni gör er olyckliga. Och detta säger jag av ren omsorg.Nu är det slut för min del. Jag är fortfarande chockad-
Klockan 23:31, 23 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Ja, du Josef...
Tack för att du håller med mig! Du skriver att - För skarven är där på grund av gäddan.- Och det är ju det jag framhöll. Skarven finns i ganska stora antal där man fiskar gädda norr om Ljusterö, och ändå finns det gott om gädda! Jag har själv sett hur de fiskar där. De behöver inte flaxa bort. Det är gott att se att du gör samma slutledning som jag. Kan du inte försöka få Berglund att förstå det också: att skarven bevisligen inte har den påverkan att det blir fisktomt. Förresten, har du något förslag till de relativt tomma vattnen Baggensfjärden-Erstavik och utanför Tyresö. Jag har haft järnkoll på fågellivet där sedan 80-talet, och där har aldrig funnits skarv mer en enstaka till små grupper. Det har kanske varit något annat som orsakat fisknedgången där?
Klockan 23:03, 23 Feb 2012

Josef skrev...
Goddag yxskaft del 3
Ja du Sören. Nu är det ju så att skarven har vingar. Finns det ingen fisk åker den glatt vidare till nästa ställe, med andra ord, till det ställe där finns där det finns fisk. Det är ju därför ingen speciellt smart slutsats att säga att det finns gädda trots skarv. För skarven är där på grund av gäddan. Bland annat. Som att säga att tonfisk-fiskare inte kan ha en negativ inverkan på tonfisken, för det finns ju tonfisk där tonfisk-fiskare finns...................... Som grädde på moset sitter du och säger att gäddbeståndet är bra när du tidigare har hänvisat till en rapport som det står utryckligen att rovfiskarna gått tillbaka. Hahahhaah en pajas och en djurplågare. Är det skarveliten?? Inte nog med att skarvfrågan liknar en dåligt skräckfilm, nu liknar ju den en komiskt dålig skräckfilm. Hahahahah
Klockan 21:50, 23 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Nu råder full panik...
...hos Berglund och Åke i brist på sakliga argument! Istället för att tala fisk och skarv har dessa herrar nu börjat tala om skogssniglar och kossor. Deras förolämpningar haglar. Suck, vilket primitivt beteende! Berglund, du ska nog vara aktsam med att kalla någon psykopat och andra förolämpande omdömen. Det är en mycket obildad och primitiv stil. Jag tar skärmdumpar för säkerhets skull. I ett av dina tidigare inlägg säger du att det knappast finns några gäddor kvar, samtidigt som fiskeguiderna på några få båtar drar upp ett trettiotal gäddor i vatten där det finns skarv. Och du kontrar med påhittade 80-90 procents nedgång (eller kan du referera till vilken studie?) Nej, jag tänkte väl det. Som allt annat i din förvirrade värld är det taget ur luften. Har du någon gång tänkt på det motsatta förhållandet i fiskeutbyte? I Baggensfjärden-Erstavik-utanför Tyresö är det sedan länge ett mycket dåligt spinnfiske, och där finns knappt några skarvar! Märkligt! Enligt berglundteorin skulle det ju finnas mer fisk där än i det mer skarvtäta Ljusteröområdet. Men det är tvärtom! Eftersom du är en religiöst troende skarvhatare kommer du bara att snärja in dig än mer i märkliga teorier till du drullar omkull och kanske en gång vaknar upp i verkligheten.
Klockan 19:09, 23 Feb 2012

tuben skrev...
trovärdigt?
mitt inlägg har inget med fåglar att göra, men det säger kanske lite om claes kyrks trovärdiget i frågor som rör djurplågeri. den som vill läsa mer om kyrks djurplågeri kan själv beställa dokumentet från länsstyrelsen, det har nummer 2821-03-40473.
Klockan 19:00, 23 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Tuben skarvar som han vill......
och hur fick du ihop den texten med det djurplågeri på skarv som utförts i Stockholms skärgård ?
Klockan 17:41, 23 Feb 2012

tuben skrev...
djurplågeri?
Jag tycker inte att Claes Kyrk är rätt person att uttala sig om djurplågeri... Jag citerar länsveterinär Ann Jaconelli: BESLUT Länsstyrelsen beslutar med stöd av 29 paragrafen första stycket 1. och 2. i djurskyddslagen att förbjuda Claes Kyrk att tillsvidare äga eller handha nötkreatur och får. BAKGRUND Miljöförvältningen i Botkyrka kommun har sedan 1998 fått in ett flertal klagomål på Kyrks djurhållning. Klagomålen gäller bl.a bristande tillsyn, oklippa får, förorenat vatten, skadligt bråte i hagar, helt eller delvis avsaknad av ligghall, avsaknad av vattenkar/vatten, dålig eller blöt ströbädd, ej verkade klövar, omärkta djur, skadade/sjuka djur och högt antal döda djur. Snacka om att kasta sten i glashus!
Klockan 14:07, 23 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Gunnar är torsk i argumentationen
Gunnar, hur kan du hävda att skarven ätit småtorsk när du samtidigt hävdat att torsken samtidigt varit försvunnen ? Du har ingen aning om vad dessa skarvar stoppade in i sin mage, det kan lika gärna ha varit spigg eller skarpsill. Beträffande oljerade ägg är du uppenbarligen helt död i din tankeförmåga. Vi har avslöjat vad som händer vid oljering och om länsstyrelsen skulle tillåta metoden så blir det en ny polisanmälan för djurplågeri!
Klockan 12:06, 23 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
www.fiskevard.nu
Forts. Josef, Tack för inlägget. Såg själv 100 - tal skarvar fiska småtorsk i Norstensområdet för några års sedan. Sören, jag tycker inte alls illa om fiskeguider. Drog själv igång ett projekt tillsammans med Olburs i början på 90 - talet med inriktning på en mer levande skärgård, vår o höst. Ja, den var framgångsrik tills skarven gjorde sitt intåg och åt upp öringungarna vi satt ut (kortversionen) 1) Angående bilderna på döda embryon i målade ägg. Du behöver inte visa några (eller arrangera några i fotoshop) för det finns inga. Målar man ett ägg där embryonet är utvecklat klarar det sig och utvecklas till en normal kinesisk mellanskarv. Det är en av anledn9ingarna varför utförarna föredrar oljering framför prickning. 2) Du håller dig kvar vid en av flera gamla föreställningar som numera är avlagda. Du kan få några till om du har svårt med arrgumentationen. Visst finns det stora problem i egentliga Östersjön, döda bottnar m fl, men skall inte blandas ihop skarven och den känsliga kusten, återkommer...
Klockan 11:36, 23 Feb 2012

Josef skrev...
Torsken
Sören, bara för att understryka det Berglund skrev, så har torskbeståndet i Östersjön ökat de senaste åren. Samtidigt som spiggen också har ökat kustnära. Tyvärr märker ingen av ökningen av torsk då den på något underligt(?) sätt dör kring kusterna. Men utsjöbestånden är ökande.
Klockan 08:56, 23 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Du kan ju alltid titta på skarvar
Sören, nej, nu blev jag lite imponerad av dig. Det kanske finns en liten hjärna bakom alla psykopatinlägg. Du kanske bara haft en svår barndom. Vi börjar med det som går att få dig att förstå sammanhanget. Torsk/skarpsill/spigg/fiskrom som du nämnde var inte så dumt när det gäller egentliga Östersjön. ja spiggen har lite med eg Östersjön att göra utan mer efter kusten. Det är 2 olika system. Alltså utfiskning av torsk i Östersjön får samma effekt som när skarven fiskar bort abborren fast i olika områden. Abborren är spiggens främste predator enligt internationellt erkände forskaren Persson du hänvisade till tidigare. Förstår du nu Sören. Jag hoppas Persson duger fortfarande som du tidigare hyllade stort. Det är därför det är viktigt att behålla rovfiskarna både i eg Östersjön och efter kusten.Återkommer om resten som inte var lika bra. Om du skall ut och fiska med ngn guide så kan du få en trevlig tur och titta på mellanskarvar och ngn gädda kan du säkert få ! Trött. Återkommer som sagt.
Klockan 23:49, 22 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Dags att avboka vårens...
inbokade tur med fiskeguide verkar det som. Imorgon ringer jag till den fiskeguide som jag och några arbetskompisar har bokat in för vårfiske. Jag ska hälsa från Berglund som med sina skrämmande siffror avråder oss från att använda oss av fiskeguide. Det tycks ju inte finnas någon fisk kvar? Varför är du mot fiskeguiderna? Unnar du dem inte att sälja sitt fiske? Det räcker nog bara att jag nämner att det är G. Berglund som fått mig att överväga avbokning, så känner han nog till dig. Svar på dina frågor: 1. Vill du se fler bilder? Det finns många som togs efter din insats på öarna. 2. Ja absolut! Flera fiskbestånd har minskat och orsakerna är genom stöd av relevanta forskningsstudier klarlagda, att det gäller stora övergripande förändringar i Östersjön som lett till förändrade inbördes förhållanden i flera fiskpopulationer. 3. Du menar kanske studien som Fiskeriverket utförde (M. Boström) som visade mycket liten påverkan på aborrebeståndet, men en tendens till fler större och färre mindre aborrar. 4. Sambandet mellan torsk-skarpsill-spigg-fiskrom har flera forskare tittat på. Som ett resultat av dessa fiskarters förändrade numerär tycks spiggens öka i antal. Det som är ditt problem, Berglund, är att du inte vill, eller har förmågan till, att skilja mellan de storskaliga omställningar som sker i Östersjön främst beroende på ändrade närsaltsförhållanden och allt det leder till i hela ekosystemet. Du jagar mygg medan elefanten slinker förbi.
Klockan 20:50, 22 Feb 2012

Josef skrev...
Kyrk
Håller med dig kyrk, din utrotningsekologi vet jag inte mycket om.
Klockan 18:13, 22 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
www.fiskevard.nu
Sören, jag glömde att jag mycket bra kontakt med de fiskeguider som är kvar i länet också. De flesta har dock lämnat skärgården och återfinns i typ Blekinge(östersjön), olika insjöar och framföeallt Norge för att försörja sig. Eftersom mina ord verkar väga lätt hos dig frågade jag 2 guider verksamma i området Vaxholm - Spillersboda(Ljusterö) och göra en bedömning före och efter skarven inträdde. Guide 1 Abborre - 80 - 90 % Gädda -30 - 40 % Gös -80 % Guide 2 Abborre -90 % Gädda -60 - 90 % Gös -90 %. Bara minus i alla fall. Övernsstämmer väl med min bedömning. Nu kanske du kan svara på några av mina obesvarade frågor. Jag tar bara några så länge. 1)Hur var det med bilderna på kläckningsfärdiga ungar i målade ägg? 2) Är det något problem med fiskbestånden överhuvudtaget? 3) Att Abborren sjunkit i skarvfödan i en koloni från 42 % till 0,1 % på en 16 års period har inget med själva kolonien att göra ? Att spiggen exploderat i antal (p g a brist på abborre) och äter upp fiskyngel och zooplankton är skarven helt oskyldig till? Att vi fått ett nytt ekologiskt system med Skarv/spigg/skarpsill/växtplankton har inget med skarven att göra? Är det rätt uppfattat?
Klockan 12:16, 22 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Sanningen
Josef, uppenbarligen är skarven ett bekymmer för dig som inte klarar av ämnet ekologi. Du upprepar istället att en fågel skulle utgöra en katastrof för fiskenäringen. Har du ingen förmåga att se hur fiskenäringen sågat av sin egen gren med utfiskning. Eller att deras ekonomi utkonkurrerats genom importerad fisk där andra aktörer tagit över marknaden. Åke, att skarven ska inventeras i år är en gammal nyhet för oss ornitologer.
Klockan 10:00, 22 Feb 2012

Josef skrev...
Kyrk
Kyrk, sluta nu upp med din lögn och att skylla ifrån på allt och alla. Skarven är ett bekymmer kustnära. Punkt. Du vill hellre har ett importerat problem istället för 150 ålfiskare, inte ett tecken på altruism om man får säga så.
Klockan 08:13, 22 Feb 2012

Åke Thudén skrev...
Skarven inventeras nu inom hela EU.
Hej Claes Kyrk och Sören Lindén. Gå in på Google och sök på "Skarvar inventeras inom hela EU i år" Där finns att läsa på olika länkar om rovdjuret, den kinesiska mellanskarven som har invaderat Europa. Där framgår att EU nu börjar förstå de kollosala problem som skarven åsamkat fiskbestånden i Europa. Håll till godo.
Klockan 02:18, 22 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Och nu börjar Berglund...
...skriva om spanska skogssniglar i ett fiskeforum? Ska vi ta det som dimridåer för att slippa svara på min konkreta fråga jag tidigare ställt. Alltså en fiskerelaterad fråga: Hur kan det vara så bra gäddfiske vid Ljusterö och norr därom där det finns en hel del skarv? Kom igen nu Berglund! Fega inte ur, ge oss ett svar!
Klockan 22:36, 21 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Josef tänk OM.....
....för enligt din fantastiska självinsiktsteori drivs fiskkramarna av en själviskhet med ett ursprung baserat på ett onormalt maktbegär. Detta maktbegär begränsar sig inte heller till enbart fisken utan gäller även annat vilt såsom fåglar. Och nu kommer vi till ett svårare moment. Tänk dig att skarven inte utrotar fisken utan att naturens spelregler ser ut på ett annat sätt. Det kanske är spiggen eller skarpsillen eller föroreningar eller trålfiske eller andra okända faktorer som styr över hur djurlivet i Östersjön har formats. När du har fångat upp denna insikt då har du nått fram till en högre nivå i ämnet ekologi..... GRATTIS!
Klockan 19:54, 21 Feb 2012

Josef skrev...
Självinsikt
Kyrk, nu skall jag försöka förklara dig för dig. Tänk dig att gäddan i sjön Lake Davis håller på att utrota andra djur. Borde ju inte vara så svårt med tanke på att du själv skrev det. Tänk dig sedan att gäddan förstör ekologin. Borde inte heller vara så svårt. Nu till något lite svårare. Tänk dig att det finns några själviska människor, vi kallar dem gäddkramare som skiter i de andra djuren, men som säger sig älska gäddor och försvarar dem till imbicillo. Tänk dig vidare att när rapporter kommer ut hur pass mycket skada gäddan gör,så slänger gäddkramarna några totalt irrelevanta argument som att de tex är baserade på gäddor som inte finns. Nu till det ytterst svåra för dig, tänk dig nu att du förhåller dig till skarven som gäddkramaren till gäddan i sjön Lake Davis. När du har greppat detta, så försök förstå detta: Det som driver en gäddkramare vid sjön Lake Davis, är inte ekologi utan själviskhet. Själviskhet med ett ursprung baserat på ett onormalt maktbegär.
Klockan 18:28, 21 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Goddag Yxskaft 2
Sören; Den som sänker nivån på detta forum är ju du Sören. T o m Claes framstår som balanserad och kan ibland glimta till (ex med Lake Davis) Men du, sören ständigt blanda bort korten och desinformation. Nästan lite sjukt. Kanske tar upp hela listan dina fel på SOF:s hemsida (där nivåen tydligen är högre)Har syftet varit att handla om allt annat än problemen för fiskbestånden så har du lyckats.Grattis. Återigen ta kontakt med SOF:s fågelskyddsintendent H Engström och red ut begreppen. Och var inte så säker på ursprunget. ett litet tips från mig. Claes; helt rätt. Det är inte bara den kinesiska skaven som är felintroducerad. I Sverige har vi bl a Spansk skogssnigel, amerikansk mink och koreansk mårdhund. Bland de värsta ex i historien är väl den guldfläckiga mungon som engelsmännen spred i kolonierna för att hålla efter råttor (som de också spred) och ormar. Följden blev att hundratals endemiska arter utrotades, dock inte råttorna. Ett annat katastrofexempel är silverkarparna som efter översvämningar spred sig i hela Missuri/Missisipi-systemet med enorma skador på det ursprungliga ekosystemet. Nu är man rädd att de skall nå de stora sjöarna. Lite jämförbart med den av holländarna införda skarven. Sen kan ,man ju också undra vad det är för fel på vår ursprungsskarv \"Carbo\"? Är den för ful för att titta på eller vad är felet med den? den verkar helt ute i fågeltittatgruppen tillsammans med ejder och svärta.
Klockan 12:15, 21 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Förnuft är bristvara hos extrema sportfiskare!
Josef, du understryker alltså att ofödda fåglar konsumerar 0,5 kg föda per dag! Dessutom äter gäddor enligt din inhämtade kunskap 22 gram föda per dag. Vi kan bara applådera åt din klarsynthet!
Klockan 12:03, 21 Feb 2012

Josef skrev...
Till Kyrk
Det som är sunt förnuft för vissa, är galla för andra. Han är professor med rätt åsikt. En av få verkar det som. Du är en kille som slänger ur dig att en gädda äter som ett svullo när den äter runt 22gram per dag. Du har ingen trovärdighet alls. Inte det minsta.
Klockan 08:12, 21 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Josef, snart produceras fisken på land!
Josef, vad är det vi ska producera ? Du verkar helt förvirrad. Ditt påstående att skarven äter 25 milj. kg fisk i Sverige är ett grovt klavertramp som professor Hansson lyckats prestera. I hans beräkningar ingår att 240 000 skarvungar som inte ens har fötts skulle konsumera 0,5 kg fisk om dagen vilket är helt omöjligt. Dessutom ingår döda fåglar och dödade ägg i hans beräkningar. Hur fel får det bli kan man undra. Oavsett hur mycket galla ni spyr ut så kommer skarvarna att må gott i Östersjön så länge de har tillgång till det fisköverskott som tycks finnas för vissa fiskarter.
Klockan 00:40, 21 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Forum efterfrågas
Mårten, du kan väl titta på SOFs hemsida. Där finns forum där man kan ställa frågor om fåglar. Eftersom skarvens biologi redan är välkänd och ursprunget klarlagt finns egentligen inte mycket att diskutera. Det som skiljer forum på SOFs hemsida mot en del andra forum (gissa vilka?) är att där utgår man från fakta och inte gissningar. Och där beter sig folk också mer sansat, belevat och använder små bokstäver och skriver ut sina riktiga namn, och om man angriper andra personer gömmer man sig inte under påhittade namn. Debattstilen ligger helt enkelt på en högre nivå.
Klockan 23:21, 20 Feb 2012

Mårten G. skrev...
EN LITEN LJUSNING, ELLER?
STÄLLER FRÅGAN ÅTERIGEN till Sören/Claes. \"\"HAR SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING NÅGON ÖPPEN DEBATTSIDA SOM DENNA. DÄR ORNITOLOGER OCH ANDRA KAN DISKUTERA FACKTA OCH ÄVEN SYNPUNKTER OM DENNA SKARVS VARA ELLER INTE VARA\"\" Om det finns vg medela på denna sida.Tack. ------------------------------------------------------- Claes skrev tidigare\"\"TÄNK OM VI GJORDE MOTSVARANDE OCH SLÄPPTE FRAM ORNITOLOGER SOM BÖRJADE ATT UTROTA GÄDDOR I DERAS YNGELKAMMARE MED HÄNVISNING TILL ATT DE HOTADE OVANLIGA FÅGLAR, VILKET FAKTISKT ÄR FÖREKOMMANDE\"\" Har tidigare ställt denna fråga här men återigen inget svar! \"\"Vad är detta för en fågel som inte ingår i den naturliga balansen i vår natur\"\" Väntar återigen på raka svar och en öppen debattsida hos SOF om skarven. ------------------------------------------------------ Samtidigt ser jag en liten ljusning även i Claes Kyrk nu när jag läst hans inlägg. \"\"GÄDDAN EN FRÄMMANDE ART OCH INVASIV\"\" Det är ju lika oförlåtligt att människor planterar ut gäddor i sjön Lake Davis i Kalifornien,USA som inplanteringen av \"\"främmande och invasiva\"\" kinesiska mellanskarvarna i Europa.
Klockan 16:46, 20 Feb 2012

Josef skrev...
Ekonomi
Så här är det Kyrk. Antingen ser vi till att börja producera nu, eller så är vi Grekland / Irland om ett par år. I vilket fall som helst kommer skarv skjutas av och forskare sparkas, för när pengarna är slut är det inte så lätt att leka bollibompa för skattepengar. Sverige tjänar inte ett öre på skarven, de enda som tjänar på den är några forskare som skriver hur bra den är för naturen, vilket är uppenbart fel, då vi klarat oss flera hundra år utan den. Det enda rapporterna eventuellt gör är att några ekonomiskt förvirrade själar känna sig stolta över våra artificiella fågelbestånd. Detta samtidigt som en pelare till arbete, matförsörjning och rekreation monteras ned........ Gå nu och försök putsa upp fasaden på er förening genom att säga att ni kräver allmän skarvjakt för att det är bra för Sverige.
Klockan 08:53, 20 Feb 2012

Mårten G. skrev...
OBS. BIDRAG MED 30 % MOT KINESISK MELLANSKARV.
Sök på ""Svenskt Vattenbruk skarv"" Där medelas nu att våra myndigheter är införstådda med den ""HARMLÖSA"" kinesiska mellanskarven framfart. Man kan nu söka bidrag på 30% för skydd mot denna skarv. Detta gäller även säl.
Klockan 23:28, 19 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Gäddan en främmande art och invasiv!
Läste om gäddan i wikipedia och hittade följande intressanta text. I Kalifornien, USA, försöker myndigheterna helt rensa ut alla gäddor i sjön Lake Davis, eftersom den kategoriseras som en främmande och invasiv art. Den stör bland annat det lokala fisket av forell och den tillhörande ekonomin. Hittills har 65.000 gäddor tagits upp. Åk över pölen och fiska istället för att terrorisera fåglar så blir säkert jänkarna glada och kanske ni med!
Klockan 23:03, 19 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Imponerande okunskap ...
... måste man få säga! Berglund visar att han har mycket erfarenhet av fiske och vet ändå inte att det finns gott om gädda vid och norr om Ljusterö. I samma vatten som många skarvar? Men bästa Berglund; med din kunskap är ju du rätt man att förklara för oss andra hur det kommer sig att det finns så pass mycket gädda, så att flera fiskeguider bedriver sin verksamhet, i samma vatten där det finns många skarvar. Om du inte kan förklara det så punkteras ju ditt mantra att skarven ätit rent på fisk? Som de flesta vet (det tycks dock fortfarande finnas några oupplysta!) så är det nu fastslaget att mellanskarven är en ras av storskarv som funnits i Europa i tusentals år. Flera tidigare "troende" har ju släppt denna vandringssägen. Och skönt är det. Det gör ju att vi kanske kan börja samlas och diskutera kring relevanta fakta.
Klockan 20:33, 19 Feb 2012

Josef skrev...
Goddag yxskaft
Om vi tar en gädda på 8 kg så är den oftast 10+ år. Det skulle innebära enligt Degermans siffor att den ätit 80 kg under den tiden. Det blir i medelvärde 0,66 kg per månad. Eller utslaget per dag 22 gram fisk per dag i genomsnitt. Tex en liten mört om dagen. Hur mycket gäddan äter i Stockholms skärgård är väldigt svårt att veta i dagsläget då det är avhängigt beståndet, men om utvecklingen fortsätter är ju det ganska enkelt att svara på. Nämligen i det närmaste inget alls, för fortsätter denna utveckling kommer den bli näst intill utrotad. Har förövrigt väldigt svårt att tro att du och Degerman är bästa vapenbröder i skarvfrågan, men hela förvaltningen känns ju som en dålig skräckfilm så man får ju vara öppen för allt.
Klockan 19:14, 19 Feb 2012

Mårten G. skrev...
MERA DUMHETER OCH DRAVEL från Sören
Sören skrev följande. ""Även den inbitne troende (såsom du)av kinesisk skarv har nu släppt den iden efter att det nyligen klarlagts att den är en inhemsk ras av storskarv"". Detta som Sören skriver kallas och är enbarn dumt dravel, som så mycket annat han sprider!
Klockan 18:42, 19 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Äntligen
Enligt Claes/Sören har helt enkelt utrotat sig själva alt finns att det mycket gädda kvar. Suck, märkligt att det fungerade bra innan den kinesiska skarven anlände. Sören, få vet mer om fiskutvecklingen i skärgården än jag själv. Dels har jag kört fisketillsyn i 25 år, adminstr fiskekort i Mälaren/skärgården, gjort redskApskarteringar åt Fiskeriverket och haft kontakt med samtliga yrkesfiskare i skärgården. När det gäller ursprunget är det väl klarlagt att det är 2 olika fåglar, en hitförd från Kina"sinensis# och en ursprungs skarv#carbo#. Snacka ihop er med Henri Engström först så vi slipper köra 10 olika versioner. Glöm ej att skriva på namninsamlingen www.fiskevard.nu
Klockan 13:29, 19 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Rovfiskar äter som \"Svullo\"
Ja hur är det nu, hur mycket abborre eller annan fisk konsumerar gäddorna ? Sören fick inget svar men en som vet betydligt mer än Josef är fiskeribiolog Erik Degerman som jobbar på sötvattenlaboratoriet SLU. Enligt honom behöver en rovfisk äta 10 kg fisk för att själv öka ett kg. Som sagt frågan var hur mycket konsumerar gäddorna och övriga rovfiskar under ett år i Stockholms skärgård ?
Klockan 11:09, 19 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Berglund överraskar...
... med att inte ha kunskap om sitt eget ämne verkar det som. Känner du inte till att det finns ett flertal yrkesverksamma fiskeguider som lever på att ta upp gäddor, gösar och aborrar. Jag har själv varit med flera gånger. Hur kan du säga att det inte finns några gäddor kvar när de hela tiden låter sina gäster få massor med gäddor. Och det i vatten som enligt dina förutsägelser är tomma på fisk på grund av fiskekollapsen. Och som jag tidigare skrev och aldrig tycks få svar på, hur kan det vara så bra gäddfiske vid Ljusterö och norr därom där det finns en hel del skarv. Om du inte vet det kan du titta på fiskeguidernas hemsidor - fångstrapporter. Ibland vet man inte om du skojar eller är helt totalt ovetande om verkligheten?? Och Mårten, snacket om skarvens härkomst är avklarat. Även flera inbitna troende (såsom du) av kinesisk skarv har nu släppt den idén efter att det nyligen helt klarlagts att den är en inhemsk europeisk ras av storskarv.
Klockan 01:27, 19 Feb 2012

Mårten G. skrev...
NATUREN ÄR TILL FÖR ALLA NATURLIGT FÖREKOMMANDE DJUR. DIT RÄKNAS EJ MÄNSKLIG OMPLANTERING AV DJURARTER SOM SOM MELLANSKARV.
Claes/Sören. Har Sveriges Ornitologiska Förening någon öppen debattsida där ornitologer och andra kan diskutera fackta och även synpunkter om denna skarvs vara eller inte vara. Om den finns så medela detta på denna sida. Claes skrev nedan ""Tänk om vi gjorde motsvarande och släppte fram ornitologer som började att utrota gäddor i deras yngelkammare med hänvisning till att de hotade ovanliga fåglar, vilket faktiskt är förekommande"" Claes, vad är detta för en fågel som inte ingår i den naturliga balansen i vår natur? Claes. Tacksam om du läser inläggen bättre så att vi slipper dumheter som denna från dig,""Föresten vilken sorts fisk är hotad av vitryggig hackspett"" Tack. Nu väntar jag på den öppna debattsidan hos SOFs om skarven. Tack på förhand.
Klockan 21:08, 18 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Gäddan?
Det här med gäddan är det svaret på min fråga också vad som orsakat fiskkolapsen? Fast de knappt finns några gäddor kvar. Sören, Länken du presenterade innehåller inga större fel -man behöver bara tänka ett steg till som flera av de forskare i rapporten numera har gjort. Är det inte dags att lägga ner nu medans ni har någon stolthet kvar? Tänk på de andra fåglarna som också blir drabbade-
Klockan 20:08, 18 Feb 2012

Josef skrev...
Ingen gissningslek
Har ingen åsikt om dig som fiskare. Problemet är att du drar en slutsats om att skarven inte är något problem för fiskbestånd, då du kan få gädda vid skarvar. Fundera på hur smart den slutsatsen är. Eller för att du skall förstå en alternativ tolkning. \\\"Jag fick en ål vid en ålryssja alltså är inte ålryssjor ett problem för ålen\\\".........Om en skarv omsätter/frigör lika mycket kväve/fosfor( egentligen mer då laxen binder kväve/fosfor i köttet) som produktion av 73 kg lax, borde du inse att skarven kan vara ett problem på annat håll med. Men det är en annan historia för en annan dag. Godkväll.
Klockan 19:34, 18 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Intressant hur mycket gäddan konsumerar
Josef, jag ser att du har lika förutfattade och bestämda åsikter om min fiskeerfarenhet som du har om skarvarna. Du vet inte vilken bakgrund jag har i fiskeintresset (vilket nog skulle förvåna dig!) och om det nu är nytt för dig så är många, många fritidsfiskare människor med biologiska kunskaper och en mer övergripande syn på naturen än vad du hittills visat att du har. Skarven äter fisk, det är ju givet, men den fråga som ni på er sida har kommit helt vilse i är att det inte är lika med att den slår ut fiskbestånden. Du som säger dig vara duktig på ämnesomsättning på fisk, kan du hjälpa mig. Hur många gäddor ska vi grovt uppskatta att det finns i Stockholms skärgård? Hur mycket ska vi grovt säga att de äter per dygn (i snitt). Vad tror du?
Klockan 15:43, 18 Feb 2012

Josef skrev...
Tack
Tack Mårten. Till dig Sören har jag gett upp hoppet. Du menar att vi har hittat på siffran 25 000 000 eller att skarven äter bladlöss? Det är fakta att skarven äter så mycket fisk allt annat är lögn. Att du dessutom tror, att du som ensam människa, utgör någon form av expertis inom provfiske för att du har varit ute och fiskat gädda en gång, är nog mest ett uttryck för din grandiosa självbild. Du kan ju även fundera på varför du såg skarv där?...... Eftersom du verkar sakna basal kunskap i metabolism, så skall jag upplysa dig om ett och annat inom ämnet. En lax konverterar i bästa fall 2,5 kg föda till 1kg kroppsvikt. En skarv väger runt 2 kg och äter ju kring 0,5 kg per dag. Fisken som är det kallblodigt djur har en helt annat behov av föda. Fisken flyger inte och följer omgivande temperatur och är därför väldigt energismart. Det är därför helt möjligt att en enda skarv kräver lika mycket fisk som det gör för att producera 73 kg lax. Så kom inte och snacka om uttag med mig. Det ni argumenterar för är den största ekologiska lögn vi har i Svenskt ekosystem idag. Ni kommer att skämmas över era åsikter i framtiden.
Klockan 12:34, 18 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Naturen är till för alla
Mårten G, du bör nog föregå med gott exempel i att tänka efter före innan du uttalar dig. Du anser att en liten grupp fiskefanatiker ska äga rätten att förvalta en fågelart. Tänk om vi gjorde motsvarande och släppte fram ornitologer som började att utrota gäddor i deras yngelkammare med hänvisning till att de hotade ovanliga fåglar, vilket faktiskt är förekommande. Förresten vilken sorts fisk är hotad av vitryggig hackspett ?
Klockan 10:42, 18 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Intressant...
... att ni som svarar på våra inlägg inte kan kontra med fakta utan bara med att det måste vara så som ni tror. Josef, att någon tar ut ett stort antal ton fisk ur havet, oavsett om det är skarvar, yrkesfiskare, sportfiskare eller gäddor ( ja, just det, hur många ton aborre äter gäddorna varje dygn?) har ingen relevans om man inte vet hur mycket som produceras. Jag fiskar sjäv en del och har några gånger varit kund hos duktiga fiskeguider som fiskar norr om Ljusterö, där det finns ganska mycket skarv. Jag har aldrig sett så många gäddor på en dag som dessa fiskeproffs ordnade så att vi fick. Jag fattar det inte. Så mycket gädda och samtidigt som det där finns så pass många skarvar. Visst är det konstigt med tanke på att skarvarna har gjort att det råder fiskekollaps som en del hävdar.
Klockan 09:59, 18 Feb 2012

Mårten G. skrev...
Claes/Sören. SANSA ER, TÄNK INNAN NI SKRIVER
Det finns mig veterligt inga fiskeintresserade i detta land som har haft synpunkter på ornitologernas återinplantering av stork eller vitryggad hackspett. Ni ornitologer bör hålla er till de naturliga pippina så sköter vi som är intresserade av vårt naturliga fiskbestånd om dessa, innan skaven totalt fördärvat fiskbeståndet i en stor del av Europas vatten. Låt oss slippa er förvanskade och förljugna syn på skarven. Ni får många av oss som är natur och fågelintresserade att skämmas över er hetska blindhet! Ett stort tack till Josef och Gunnar, för att ni orkar.
Klockan 00:40, 18 Feb 2012

Josef skrev...
Sunt förnuft
Sören: Nu börjar jag blir rädd! Är du så naiv så du tror på det du säger? Tror du på fullaste allvar att man kan ut 24 000 000 kg fisk längs den Svenska Östersjökusten utan att det märks? Då kanske vi kan tiodubbla det Svenska kustfisket för några miljoner kg fisk hit eller dit gör ingen skillnad. Jösses. Som sagt, det krävs nog att man är en forskare eller ornitolog för att ignorera ett samhällsproblem. Ytterst egoistiskt. Adjö.
Klockan 22:42, 17 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Josef, om du tror...
... att forskare kan få behålla sina anslag och tjänster om de ljuger så har du mycket att lära. Det bästa sättet är att läsa deras resultat och bilda dig en egen uppfattning. Du kan hitta det mesta av deras resultat på nätet. Men innan dess kan du väl lägga av dig skygglapparna, det blir liksom lättare då. Har du förresten någon gång reflekterat över att skarv inte finns överallt? Och hur ser det ut med fisket där? Oftast dåligt säger de fiskekunniga? Fundera lite på det sambandet, det kan vara nyttigt. Berglund, du ville veta var du kan läsa om marinbiologernas resultat. Det kan du göra i deras rapport som heter Mörk tid för kustfisken - www.havet.nu/dokument/O2005hela.pdf - titta där vad de nämner om skarv? Konstigt, har dessa forskare som jobbar med fisk missat skarven? De här forskarna också?
Klockan 19:21, 17 Feb 2012

Josef skrev...
Jodå
Sören när du skriver som du gör verkar du ha en något grandios självbild. Typ som om du bestämde om allmän jakt. Dessutom, du skall inte gå med på allmän jakttid, du skall be om det...... Förövrigt verkar det bara finnas 2 arter på jorden som inte påverkar bestånden av sina byten. Den ena är skarven. Den andra är sälen. För mig finns det en fråga i sammanhanget. Ljuger du om att det finns forskning att skarv inte påverkar fiskebestånd eller ljuger forskarna i rapporterna?
Klockan 18:01, 17 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Clas och Sören =substansfria prattkvarnar
Snacka om självmål, Clas.- har du överhuvudtaget läst något jag skrivit. Vill dú inte läsa mig kan du läsa Lennart Persson sören hänvisade till. Sören , hur var det med marin- zoologerna och forskarna du hänvisade till.? Hur var det bilderna på döda ungar i målade ägg? Och slutligen vad beror fiskkolapsen på enligt er eller era forskare?
Klockan 17:45, 17 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Pratkvarnar utan innehåll......
Josef o Gunnar, ni verkar inte bry er om varför en del fiskbestånd tynar bort samtidigt som andra svämmar över. För er handlar allt om en fågel. Sorgligt!!
Klockan 14:57, 17 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Ack nej...
...så går inte forskning till Josef. Om forskningsstudier har data som är belagda publiceras de i vetenskapliga tidskrifter så alla har möjlighet att kontrollera och återupprepa studierna. Det är den vetenskapliga metod som vår tekniska och biologiska kunskap bygger på. Och detta öppna arbetssätt bara för att man inte ska kunna hitta på oriktiga förklaringar och valsa runt med siffror hit och dit som några i värsta fall kan börja tro på. Allmän jakttid på skarv kan vi nog gå med på om forskningen skulle komma fram till att det var såsom du gissar. Men det är faktiskt tvärtom enligt de flesta forsknigsstudierna i ämnet.
Klockan 14:36, 17 Feb 2012

Josef skrev...
Sören
Ja du Sören, du kan nog hitta forskare som påstår att skarven äter rabarber och gynnar fiskbestånden. Sedan om de är trovärdiga inför allmänheten är en annan sak. Och en sak som forskare borde tänka på, är att allmänheten betalar deras löner på ett eller annat sätt. I verkligheten så äter skarven mer ål än de fiskare som fick se sitt jobb försvinna. Till dig har jag bara ett råd: Gå nu och lobba för allmän jakt på skarv.
Klockan 14:09, 17 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Sören blandar vidare
Sören, nu är det dags att namnge dina marinzoologerna och fiskforskare. Det är också dags att publicerara döda kläckningsfärdiga ungar i målade ägg.(?) Och vad är det verkliga problemet för fiskbestånden som du skriver.
Klockan 14:05, 17 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Stark tro
Josef: Och du tror inte att marinbiologer, zoologer, fiskforskare vet vad de talar om? Att de av någon anledning missat skarvens uttag av fisk i sina beräkningar? Att det inte finns andra saker under ytan som påverkar fiskbestånden mycket mer? Du tycks ju ha en viss insikt när du konstaterar att fiske är en betydelsefull faktor som påverkar fiskbestånden. Och då tänker du naturligtvis i första hand på överfiske av industrifisket, vilket är en viktig orsak till att fisksamhällena förändrats i t.ex. Östersjön. Att tro att skarven är den stora boven är som att leta efter nycklarna under gatlampan. Det är lättare att leta där men man missar den verkliga orsaken...
Klockan 11:20, 17 Feb 2012

Josef skrev...
Sv: Sören
Både du och jag vet exakt vad som påverkar fiskbestånd. Fiske. Om skarven äter mer av några arter på några timmar än vad människan tar ut på ett år, behöver man inte vara en forskare för att förstå sambanden. Möjligtvis måste man vara forskare eller ornitolog för att kunna ignorera de sambanden.............. På Västkusten har just 150 hårt arbetande människor förlorat sitt levebröd, de är människor som har betalat skatt och tillfört samhället mat. De tar upp mindre ål än skarven gör. Tycker du att det är rimligt? Har du funderat på hur mycket skarven kostar samhället? Det kanske är dags att göra det, för vi står inför den värsta ekonomiska tid som Sverige upplevt på många år( Finns ingen forskarrapport på det heller).................... När det gäller äggen så visar det på hur pass fel samhället har kommit. Några välbetalda skarvälskare på en myndighet bestämmer att man inte får jaga skarven utan använda en idiotisk metod, vilket ger att djuren får lida i onödan. Så om du undrar varför de stackars ungarna lider, så titta i spegeln.
Klockan 08:40, 17 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Allmänt intresse
Till Josef. Varför ska man acceptera allmän jakt på skarv när det inte finns några vetenskapliga undersökningar som visar att skarven påverkar fiskbestånden i våra vatten på ett märkbart sätt? Man ska väl inte döda några djur om man inte vet att de orsakar skada som är så allvarlig att de måste decimeras? Ska vi döda \\\"för säkerhets skull?\\\" Vår förening har i remissvar till länsstyrelsen sagt att vi har inget principiellt emot att skjuta skarvar vid fasta redskap i skrämselsyfte, men inte att decimera en population om man inte kan bevisa att skarven är så ödestiger som vissa skriker om. Vad det gäller de dödade fågelungarna står inte ord mot ord utan det är helt klarlagt att fågelungar dödats vid flera tillfällen under ett par år. Såg du inte i våras i TVs nyhetssändning hur prickade ägg öppnades och blottlade kläckningsfärdiga ungar? Det finns också ett bra bildmaterial på oljerade ägg från året innan med döda foster och ungar. Vi påtalar inte det här bara för att käbbla, utan för att vi tycker det är fel att det ska gå till på det här sättet. Det ska inget vilt djur behöva drabbas av. Vi är väl ändå människor med normala känslor och respekt för det levande? Och varken du eller jag vet exakt vilka faktorer som påverkar fiskbestånden och hur mycket, bland annat övergödning, igenväxning, förändring i planktonförekomst, förändrade bestånd av bytesfiskar, romätande spiggar m.m. Det vi talar om är komplicerade ekologiska system och där får vi lita till de som undersöker dessa, och inte de som tror sig veta och gissar helt vilt. Och de som undersöker detta har kommit fram till att skarven inte märkbart påverkar fiskbestånden i skärgårdsmiljön. Varför ska vi inte tro på fiskforskarna? Du nämner ålens utrotning. Känner du dig säker på att det är skarven som lett till det? Har du den kunskapen? Gör du inte den här komplicerade saken lite för enkel för dig?
Klockan 23:16, 16 Feb 2012

Josef skrev...
Till sören
Först. Då ornitologer verkar anse att prickning och oljning är oetiskt tycker jag att det är bättre att ornitologer lobbar för allmän jakt på skarv. För det andra. Det finns inget som hindrar en oärlig människa att plantera in en unge i ett oljat ägg. Så frågan är ju egentligen: Vem är ärligast? ornitologerna eller de som utförde prickningen? Det kan nog ingen svara på mer än de själva. Ord står ju emot ord här. Vad vi däremot vet är att skarven äter mer av vissa fiskar inom ett specifikt område på några timmar än vad hela det Svenska yrkesfisket gör på ett år. Skarven kostar väldigt mycket för många och ger väldigt lite tillbaka till samhället. Om ens något. För att vara lite uppriktig så tycker jag att du är väldigt egoistisk. Du har inga problem med att vara en del av ålens utrotning, att yrkesfiskare får gå från jobb och att abborre och gädda utrotas från områden som tidigare var bra fiskevatten. Men det är ju inte olagligt att vara egoist.
Klockan 14:23, 16 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Tomgång...
... på argumentationen från Berglund. Det som är konkreta frågor avfärdas som beskyllningar för att Berglund inte kan eller inte vill svara. Pinsamt.Berglund skriver att inga ungar dödades. Den som börjar inse vad Berglunds trovärdighet står för kan se bildbevis på att fågelungar dödats vid flera tillfällen av Berglund och hans medhjälpare. På följande länkar finns bilder av död unge i oljerat ägg 2010 och död spetsad unge från 2011. http://stof.nu/Nytta-och-noje/skarv/Pressmeddelande_oljering_2010.pdf - http://stof.nu/Nytta-och-noje/skarv/Pressmeddelande_oljering_2010.pdf
Klockan 10:45, 16 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Jaha, argumenten slut för denna gång
Man börjar kunna tågordningen nu i dessa debatter. När argumenten tar slut och man inser de enorma skador skarven orsakat efter kusten återstår bara pajkastning, trix och beskyllningar (kanske anmälningsbara). Sören; Lovens inlägg vad detta ända om fiske som fanns i det nr du hänvisade till. Det har jag ju nämnt tidigare. Du har inte svårt att förstå, sören. Återigen; inga ungar har dödats däremot ägg behandlats. Ni kanske skulle driva några andra projekt också ; förbud mot ekologiska ägg på konsum och förbud mot dagen-efter-piller (det är väl det närmaste man komma)Kyrk, Och du vill ha en sakligare debatt? Här visar du ditt rätta ansikte. Mälaren, Jag har föreslagit ett skarvkolonifritt område till NVV:s utredare H Engström men fick argumentet att de ändock skulle jämna ut sig efter häckning. Nu tillåter man inga kolonier på Åland och följdriktigt har man ett betydligt starkare fiskbestånd och även bättre fiske. Mer om detta senare. Glöm inte att skriva på ert namn för östersjökusten på www.fiskevard.nu
Klockan 23:48, 15 Feb 2012

En som vet! skrev...
Claes, självransakan
NU har \"den stora djurvännen\" Claes Kyrk kackat i eget bo! FY FAAN.
Klockan 22:53, 15 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Berglund trasslar...
... in sig mer och mer. Hur var det med ditt påstående att Lovén är en forskare? Vill du inte svara på det får jag väl mejla honom själv och säga att du skrivit det. Det är ju faktiskt intressant i sammanhanget om han är forskare med tanke på de uppseendeväckande påståenden han fällt om att främst sälarna står bakom fiskekollapsen, trots att de sälar som finns i Stockholms skärgård inte finns i mellan- och innerskärgården. Ingen (förutom Lovén) kan väl på allvar tro att de enstaka exemplar som sällsynt ses inomskärs kan länsa vattnen på fisk! Handlade Sverkers avhandling om fiske och när publicerades den? Jaha, du påstår att Lennart Persson tycker som Du om skarven. Och så nämner han inte ens skarven i artikeln i Skärgården. Mycket märkligt måste man nog säga. Jag får väl mejla honom också och fråga om han vill stå på samma sida som du i debatten. Vad gäller dödandet av ungar är det inte första gången ni gjort er skyldiga till det. Även tidigare år har ni kvävt ungar till döds genom att olja äggen och stänga av deras möjlighet till att andas. En rutten handling som visar brist på respekt för livet.
Klockan 22:17, 15 Feb 2012

Claes Kyrk skrev...
Berglund och Thudén utför plågsam slakt på skarv
Att kalla kläckningsfärdiga fågelungar för embryo är att missbruka det svenska språket! Att påstå att ni visat gott omdöme genom att avbryta pågående slakt då som du Gunnar säger " när embryona var långt gångna i några fall" är faktiskt att ljuga grovt. Ni stack sönder 600 ägg i en koloni där det pågick kläckning i många bon vilket tydligt kunde höras och ses av alla som besökt ön. Att skylla på länsstyrelsen när man gjort en sjuk handling som denna fråntar inte er ansvaret för den handling som ni utfört. Många skarvungar genomstacks med långa nålar och lämnades helt rått till att dö en långsam död. Ni borde skämmas!
Klockan 19:53, 15 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Luring som vanligt
Sören; Ang. fiskforskaren Lennart Persson, som vanligt var det en luring när det var en månad sedan han uppmärksamnades i \"Skärgården\", Sverker förra vecka. Men L persson och jag är överns i det mesta. Skillnaden är väl att jag anser att spiggen äter upp zoo-planktonen för abborrynglen (o övrig rovfisk) i lekvikarna och Persson att spiggen äter upp själva ynglen. (kanske en kombination) Att Abborren är den stora predatorn på storspigg anser han också liksom jag. Sunt förnuft pekar ut skarven menar Lennart Persson. Jag kan bara hålla med när jag sett förändringarna i skarvens fotspår efter kusten. När det gäller Ryssmastarna tycker jag att det visar gott omdöme att avbryta insatsen när embryona var långt gångna i några fall. Felet låg ju i att Länsstyrelsen som kom med ett för sent beslut ( i sin tur hos St O F som förhalade beslutsgången. Mer info i denna fråga och namninsamling på www.fiskevard.nu
Klockan 11:40, 15 Feb 2012

Mälarn skrev...
Logik...
Se det så här: Ju fler rovdjur vi har i och på vattnet som lever av fisk ju större belastning kommer bestånden av bytesfisk få. Jag tror inte att fisken skulle börja reproducera sig snabbare för att fler blir uppätna. Kan man inte bara göra lokala experiment och rensa skarven där man ser att nedgången är markant. Ger det resultat så har vi ju svaret!? Jag är lekman i ämnet men det känns ju bisarrt att en massa forskare sitter vid datorerna och diskuterar problemet istället för att men tar tag i saken.
Klockan 11:20, 15 Feb 2012

Josef skrev...
Makt
Sören, förstår du inte att du gör skarven en björntjänst? Den del av forskarkåren du håller på, tar fram data som inte vanligt folk tror på. ALLA med en uns av objektivitet fattar att det inte går att ha så mycket skarv som vi har. Så är det när det är makt som styr och inte sunt förnuft. I dag har ornitilogforskarna makten och verkar strunta i vår natur under vattnet. Den dag som den makten faller, har ornitologerna kanske lyckats med att driva fram så mycket hat/skada att skarven kanske kommer lysa med sin frånvaro i naturen. Om ornitologerna/forskare hade lobbat för jakt i dagsläget, så hade säkerligen skarven kunna samexistera på ett gott sätt med fisk och fiskare.
Klockan 10:21, 15 Feb 2012

Träben skrev...
Skarv och fisk vid svenska östersjökusten, Finfo 2001:7
http://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800020136/finfo2001_7.pdf Dåvarande Fiskeriverkets rapport från 2001 om konsekvenserna av skarv på ostkusten. Är det vetenskapligt för Gunnar Berglund? Det framgår bland annat en skarvkoloni kan utplåna ett lokalt bestånd av abborre (som är den fisk som studerats i studien) på 4-5 år.
Klockan 16:42, 14 Feb 2012

Henrik skrev...
Bättre fiske
Citat:http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=230567&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10 \"Den nyttiga skarven? Men kan man då säga, att storskarven är till nytta när den fångar så kallad skräpfisk, som man vill ha bort från vattendragen? På det svarar Reinikainen, att man inte kan utesluta att så är fallet. Innan man börjar reducera skarvstammen borde man vara säker på, att man inte gör situationen ännu värre. I dag använder man pengar till att minska på stammen mörtfiskar genom reduktionsfiske. Men man har också ett rovdjur, som gör jobbet.\"
Klockan 15:51, 14 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Skygglappar..
...finns det visst många som har. Berglund skriver att den enda fiskforskaren i tidningen Skärgården är bl.a. Sverker Lovén. Det visste jag inte och det är intressant. Vill du berätta för oss som inte vet det, vid vilken vetenskaplig institution han har disputerat.Vilket år och vad är rubriken på avhandlingen? Jag vet att ni inte har så stor respekt för sanning, vetenskapliga resultat och data som tas fram med vetenskapliga metoder. Men är det inte lite väl magstarkt att kalla vem som helst för forskare?? För den som läser tidningen Skärgården beskrev nyligen den yrkesverksamma fiskforskaren Lennart Persson varför fiskbestånd har gått ned, och nämner inte ens skarv!! Vill du förklara det för oss Berglund? Att skarv, liksom gäddan, andra fåglar och andra fiskar äter fisk, är något vi vet. Men hur mycket det påverkar bestånden är svårt att ta reda på och därför är enda rimliga vägen att låta fiskforskarna ta reda på det. Att hänvisa till studier i danska vatten eller telefonenkäter som Lunneryds, eller antaganden som Sture Hanssons låter oss inte komma närmare sanningen. Enbart studier i våra vatten med resultat som är publicerade leder oss närmare sanningen, och där kan du tyvärr inte hänvisa till någon sådan studie verkar det som. Men du liksom andra populister väljer och vrakar bland de fakta som passar in i er förutbestämda världsbild. Det är populistens kännetecken. Du skriver också att ni inte är djurhatare utan gillar fiskar och fåglar. Är det ert sätt att gilla fåglar att tränga in nålar i fågelungar som är färdiga att kläckas, som ni gjorde på Ryssmasterna år 2011?
Klockan 15:31, 14 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Glömde
Var på Åland med FOG; en. Intressant även med havsöringen. Där tillåter man inga skarvkolonier och har ett betydligt bättre öringsfiske och ett starkare abborrbestånd. Glöm ej att skriva på namninsamlingen på www.fiskevard.nu. Lycka till
Klockan 10:51, 14 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Kollat i \"skärgården\"
Sören; Den enda fiskforskaren jag hittar i tidningen "skärgården" är Sverker Lovèn - hur många skarvar han vill ha vill du inte veta. Annars läs; SG Lunneryd, M Boströms senaste, Lisa Nilsson, L Ljunggren, S Hansson, Berglund och inte minst den danska undersökningen från 2003 - 04. Efter det kan man dra vissa slutsatser beträffande var bl a alla ålar har tagit vägen.
Klockan 10:45, 14 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Djurhat ?
Sören; Är det nya given djurhat. Nu börjar ni bli helt lost in space. det är väl snarare tvärtom- Vi gillar alla djur både fiskar och fåglar. Jag skulle gärna vilja veta namnet på denna fiskforskare du hänvisar till. Glöm inte att skriva på för ett friskare kustområde på www.fiskevard.nu
Klockan 17:54, 13 Feb 2012

Kenny skrev...
Svammel
Det finns minst 20.000 skarvar bara i stockholms skärgård som i snitt äter 0.5 kilo fisk var per dygn. Att inte detta i längden har någon som helst betydelse för den ekologiska balansen som sören lindén påstår det om något är rent svammel. Sedan så har olika fiskekollapser fler än en orsak och där de allra flesta beror på människans misskötsel.
Klockan 17:14, 13 Feb 2012

Josef skrev...
Sv:Johan
Kan ju inte annat än att hålla med dig egentligen. Men i praktiken kan inte debatt hålla en högre nivå än forskarresultaten. Och då tänker jag inte på de som insett att skarven är ett problem. \\n Om nu ornitologer hade älskat naturen hade de ansökt om kraftig skyddsjakt på skarv så fort som möjligt. Förmodligen hade det även skyddat skarven från utrotning i långa loppet. Nu är vi bara en ekonomisk kris ifrån total avskjutning. Jag menar, hur kan en situation uppstå då ett djur kan äta lika mycket fisk på några timmar som människan tar upp på ett år? Så här blir det när ytterligheterna får styra. Suck. Var sjutton tog sunt förnuft vägen?
Klockan 10:07, 13 Feb 2012

Johan Broman skrev...
Det handlar om balans
Jag tror inte att det handlar om djurhat eller felfokusering, utan snarare om en vilja att försöka återuppnå den balans som naturen själv bruka ordna men som vi redan på en massa sätt har rubbat. Skarvstammen har ju på kort tid vuxit oerhört snabbt i en del minst sagt koncentrerade geografiska områden, vilket i hög grad riskerar att i förödande omfattning slå ut annan fauna. Varför inte minska skarvbeståndet till en omfattning som vår natur klarar av, precis såsom vi gör med exempelvis älgstammen? Är det oenigheten om hur mycket skarven äter och hur mycket fisk som naturen själv klarar att reproducera som är problemet, så är det kanske läge att reda ut dessa siffror en gång för alla? I så fall borde ett samarbete mellan de olika viljorna vara att föredra, istället för att de olika sidorna tar fram egna siffror som den andra sidan sedan inte respekterar. Eller? Så, jag efterlyser en mogen och konstruktiv dialog i frågan, istället för fortsatt pajkastning som ju inte leder någonstans.
Klockan 21:47, 12 Feb 2012

Han med örat skrev...
.
Pratade senast igår med en pensionerad yrkesfiskare från Möja. Han fiskar lite för husbehov numera när hälsan tillåter. Han berättade att där han fiskar, har det alltid funnits vettigt med fisk i hela hans liv. För några år sedan kom skarven dit. Fisket blev sämre och sämre, och nu är där tomt, han får absolut ingenting i näten längre, och skarvarna har försvunnit. Denna kille är väldigt miljömedveten, är rädd om sina vatten, och har aldrig haft något emot skarven, men sa att den faktiskt har förstört fisket totalt i hans område. Fisken är helt enkelt borta nu, och det kommer ta lång tid inan den kommer tillbaks. Och det behövs inga forskarrapporter för att se det. Det är rena faktiska reella fakta.
Klockan 21:40, 10 Feb 2012

Josef skrev...
Dystert
Sören: Tidningen Skärgården är ju uttalat pro skarv så vad förväntar du dig? När det gäller forskare så har jag en historia att berätta. När jag var liten så fick jag höra från forskare att man skulle sitta ner och kissa för det vara bra för prostatan(hade ingen aning om vad prostatan var). Efter ett antal år gick forskare ut med att man skulle stå upp och kissa för det skulle vara bra för prostatan. Förra året pratade jag med en läkare om man skulle sitta ner eller stå upp. Han sa att det spelade ingen roll. Man kunde lika gärna stå på händer och kissa(inte bra) vad det gällde prostatan. Det har nämligen visat sig att det var hormoner som styrde prostataförstoringen. Sensmoral: Lyssna inte till forskare för mycket, lyssna på ditt sunda förnuft. Och vad säger ditt sunda förnuft till dig om skarven äter lika mycket gädda mf på några timmar, som hela yrkesfisket + fritidsfisket tar upp på ett år? För både sportfiskare och småskaliga yrkesfiskare så ser tyvärr framtiden väldigt dyster ut. I och med att de yrkesfiskare som finns kvar går över till trål och större båtar, så kommer snart sportfisket stå helt själva emot en enad front av sälälskare och skarvvänner.
Klockan 18:41, 10 Feb 2012

Sören Lindén skrev...
Svammel
I tidningen Skärgården intervjuades en av Sveriges aktiva fiskforskare förra veckan om fiskets nedgång. Han nämnde inte ens skarv. Vad tror ni att det beror på... Just det, det är en överdriven och felaktig skröna att skarven tömmer våra vatten, det är helt andra orsaker bakom de storskaliga förändringarna av fisket. Den obehagliga djurhatarsidan som Gunnar Berglund hänvisar till försöker på ett primitivt sätt bortse från verkligheten och fokusera på fel sak. Läs vad fiskforskarna kommer fram till så håller vi oss till verkligheten och inte börjar hata djur utan orsak.
Klockan 14:44, 10 Feb 2012

Gunnar Berglund skrev...
Gör en insats nu !
Namninsamling för fiskbestånden www.fiskevard.nu Skriv på nu.
Klockan 10:22, 09 Feb 2012

Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 170 Nästa SistaNy SM-tävling i mete i Nyköping!

Ny SM-tävling i mete i Nyköping!

Tävling Lördag den 25-26 september planeras en helt ny SM-tävling att genomföras i samarbete med Torshälla SFK på piren i Nyköping, SM i mete med C&R...

9 kommentarer
Centerpartiet motarbetar vattenförvaltningen!

Centerpartiet motarbetar vattenförvaltningen!

Eko/ Miljö Nu anser Centerpartiet med flera stödpartier att det blir för dyrt för verksamhetsutövarna att betala notan för de skador de åsamkat våra vatten...

11 kommentarer
LIVEfiske med Tero Paakki idag 1700 - sänds på dubbla kanaler!

LIVEfiske med Tero Paakki idag 1700 - sänds på dubbla kanaler!

Livefiske Inte nog med att det är LIVEfiske idag med Tero Paakki! Vi premiärsänder även, förutom på Youtube, på nya livekanalen fishr.tv!

8 kommentarer
Årets första ranking i Swedish Perch League!!!

Årets första ranking i Swedish Perch League!!!

Tävling I helgen som gick tävlades det i Östa Perch Open 2021! Med det har vi nu årets första ranking i Swedish Perch League ute!

4 kommentarer
 Rädda strömmingen innan det är för sent!

Rädda strömmingen innan det är för sent!

Eko/ Miljö Det är kris för kustens strömming. Det vittnar småskaliga yrkesfiskare, forskare, skärgårdsbor och vi sportfiskare samstämmigt om. Sportfiskarna gör nu allt för att uppmärksamma situationen...

4 kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.