+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Magra torskar i Hanöbukten!
Magra torskar i Hanöbukten!
Fotograf: Arkiv. Peter Ljungberg Sportfiskarna

Magra torskar i Hanöbukten!

Provfisken utförda i Hanöbukten visar att fångsterna av stora fiskar och stor torsk minskar. Bara åtta procent av torskarna som fångades under 2019 hade en konditionsfaktor som klassas som hög, vilket betyder en stor andel av de fångade fiskarna vara magra och i dåligt skick. Undersökningarna visar inga tydliga tecken på syrebrist i området, men tyder på att tillståndet för fisken inte är bra.

Sveriges lantbruksuniversitet har sedan 2015 på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfört provfisken med bottensatta nät i området kring Åhus i Hanöbukten. Provfiskena genomförs av Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). Resultaten från provfiskena har nu sammanställts i en rapport som publicerats på SLU:s webb.

De totala fångsterna minskade mellan åren 2015-2018, men under 2019 bröts den nedåtgående trenden med lite högre fångster. Flera orsaker kan ligga bakom utvecklingen, men minskande vattentemperaturer under provfisket är sannolikt en av förklaringarna.

- Provfiskefångsten domineras av sill, torsk och rötsimpa, men även en del skrubbskädda fångas i näten, säger Anna Lingman, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), som medverkat vid provfiskena och är huvudförfattare för rapporten.

Färre stora torskar

Överlag ses inga större förändringar över tid i det undersökta fisksamhällets artsammansättning och struktur under de åren som provfisket utförts. Tillståndet för fisken i Hanöbukten avviker inte heller nämnvärt från de undersökningar som gjordes i området under 2010-talet, och inte heller från tillståndet i södra Östersjöns kustområden som helhet. Det finns dock en tendens till att mängden stora fiskar som fångas i provfisket minskar överlag, och det gäller särskilt stor torsk.

- Något som är slående är också att torsken i området är i så dålig kondition. Under 2019 hade bara åtta procent av de torskar vi fångade en konditionsfaktor som klassas som hög och det innebär att fisken är mager och växer dåligt. I förlängningen påverkar detta i sin tur fiskens förmåga att reproducera sig, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och projektledare för provfisket.

Hela 24 procent av de fångade torskarna hade en konditionsfaktor som klassas som låg, vilket är den högsta siffran under de fem år provfisket pågått. Torskens dåliga kondition är inte unikt för Hanöbukten. Det är idag ett allmänt fenomen i södra Östersjön, men som är som mest tydligt i Östersjöns grundare kustområden som inte utgör kärnområden för torsken.

Fiskar med hudsår och tumörer

Ett annat intressant resultat från provfisket är den relativt höga andelen fisk med yttre skador, sjukdomar och andra defekter. De vanligaste avvikelserna som observerades hos fisken i provfiskena var hudsår, tumörer och skeletteffekter. Avvikelserna fanns främst hos arterna torsk, rötsimpa och skrubbskädda.

- Även om andelen fisk med yttre fysiska avvikelser i provfisket under 2018 och 2019 var något lägre än under åren 2015-2017, är den fortfarande något förhöjd jämfört andra områden som undersökts. Varför är inte klarlagt, men tidigare studier visar inte på någon tydlig koppling till miljögifter och annan miljöstörning, säger Anna Lingman.

Forskarna vid SLU Aqua konstaterar att tillståndet för kustfisken i Hanöbukten inte är tillfredställande. Vad som orsakat detta är dock inte klarlagt, men allt tyder på att tillståndet inte är unikt för Hanöbukten utan även gäller andra delar av södra Östersjön och därför sannolikt har sitt ursprung i en större och mer omfattande miljöförändring än den som skett lokalt i Hanöbukten.

Ladda ner faktabladet "Västra Hanöbuktens kustvatten - Åhus 2015-2019 Faktablad - Resultat för övervakningen av kustfisk 2020:4" här >>

Kontakt:

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44
Dela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 145 Nästa SistaFrågor och svar om säl i svenska vatten!

Frågor och svar om säl i svenska vatten!

Blogg 2013 Vissa arter engagerar mer än andra. Tex säl och skarv! Här finns massor med info om just sälen för den som vill vara påläst kring problemen...

Inga kommentarer
Abborre på fluga med Daniel Bergman!

Abborre på fluga med Daniel Bergman!

Fluga När det gäller att fånga abborre på fluga så är det få personer som besitter den kompetens som Daniel Bergman gör. Han har det senaste åren verkligen utvecklat flugfisket efter abborre, utvecklar nya flugmönster och fått flera människor att inse att abborre är en fantastisk fisk att jaga med flugspö...

Inga kommentarer
Skatteverket godkänner sportfiske som friskvård!

Skatteverket godkänner sportfiske som friskvård!

Notiser Äntligen! Sunt förnuft får råda!Skatteverket godkänner sportfiske som friskvård!

6 kommentarer
Ståstorpsån restaureras!

Ståstorpsån restaureras!

Eko/ Miljö En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Planen är att hela vattendraget ska återställas genom...

Inga kommentarer
EU kräver åtgärder för att skydda tumlaren i Östersjön!

EU kräver åtgärder för att skydda tumlaren i Östersjön!

Eko/ Miljö Östersjöns enda valsort, tumlaren, får bristande skydd i Sverige anser EU-kommissionen, som kräver att Sverige vidtar omedelbara åtgärder...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.