+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Vad händer i frågan om det pelagiska fisket?
Det storskaliga pelagiska fisket i Östersjön bör bland annat flyttas ut från kusten!
Fotograf: Sportfiskarna

Vad händer i frågan om det pelagiska fisket?

Att minska påverkan från det pelagiska trålfisket i Östersjön är en viktig fråga för Sportfiskarna. Hittills har det saknats en politisk vilja att förändra systemet som bland annat möjliggör kustnära storskalig trålning i ett redan kraftigt påverkat ekosystem.

16/9 2019 rapporterade Sveriges Radios granskande program Kaliber om en till synes systematisk felrapportering av fångsterna av de pelagiska arterna sill och skarpsill från svenska fiskebåtar. Det pelagiska yrkesfisket har sedan 2009 ett system som innebär att fiskerättigheterna fördelats individuellt till de fiskande båtarna. Systemet har inneburit en reducering av fiskeflottan från drygt 80 båtar till ett 30-tal som fiskar pelagiska arter som sill, skarpsill och makrill. Med anledning av att de pelagiska fiskerättigheterna upphörde att gälla den 22 november 2019 var ett nytt förslag nyligen ute på remiss.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om att förlänga systemet i tio år, trots mängder med yttranden från bland annat Sportfiskarna med budskapet att systemet är i ett uppenbart behov av översyn. Beslutet var dock politiskt styrt. I en tidigare budgetproposition kan utläsas att ”Regeringens bedömning är därför att överlåtbarhet av fiskerättigheter fortsatt bör tillämpas i det pelagiska fisket, i enlighet med lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter”. Havs- och vattenmyndigheten bemyndigas dock att ”vid behov korrigera systemet inom ramen för rådande lagstiftning, till exempel avseende hantering av de så kallade kust- och regionkvoterna”.

Landningarna i det pelagiska fisket är både till storlek och värde ojämförbara i svenskt fiske. Den svenska kvoten 2020 av sill/strömming är 51 300 ton i centrala Östersjön och 11 712 ton i Bottenhavet, medan skarpsillkvoten för hela Östersjön ligger på 40 074 ton. Som referens ligger den svenska torskkvoten på 592 ton för det västra beståndet och rödspättakvoten på 372 ton. Går man över till Västerhavet/Nordsjön får svenska fiskare landa totalt 16 602 ton sill, att jämföra med 741 ton torsk och 823 ton rödspätta.

Enligt trålfiskarna själva är andelen bifångster låg. Men bland annat Kalibers avslöjande visar att kontrollen av fångsterna brister och då kvoterna är enormt stora kan mängden bifångst vara mycket stor. Här finns en stor osäkerhet som bör åtgärdas. Men den huvudsakliga diskussionen handlar om att stora industritrålare tillåts gå väldigt kustnära för att fiska på de koncentrationer av sill/strömming som under våren samlas nära kusten för lek. I nuläget saknas kustnära sill/strömming längs stora delar av ostkusten, enligt samstämmiga rapporter från både småskaliga yrkesfiskare och sportfiskare. Att få tillbaka de lekande bestånden av strömming in i skärgårdarna kan vara avgörande för återhämtningen av rovfiskbestånden och ekosystemet i stort.

Det här vill Sportfiskarna förändra:
• En genomgripande miljö- och hållbarhetsanalys av det pelagiska kvotfördelningssystemet och för det industriella fisket bör genomföras.
• Trålgränsen runt hela svenska kusten bör flyttas ut för att skydda känsliga kustekosystem och för att främja och säkra ett framtida småskaligt nyttjande av fiskbestånden.
• En effektivare kontroll och uppföljning av fångster och bifångster i det industriella fisket bör införas. Särskilt fokus ska riktas mot förekomst av lax och öring i det pelagiska fisket.
•  Förbundet vill se en plan för att fasa in mer skonsamma fiskemetoder samt att ytterligare avgränsa miljöskadliga fiskemetoder.
• Fredningsområde bör införas i linje med SLU:s rekommendation om förbud för trålfiske i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet i samband med ansamling av stor strömming i djuphålor på vintern samt under strömmingens lektid på våren.
• Slutligen: att staten under inga omständigheter släpper taget om kontrollen och förvaltningen av våra gemensamma fiskresurser!

Läs mer nyheter från Sportfiskarna om det pelagiska trålfisket här:

Strömmingen är vår gemensamma resurs

Omfattande fusk i fisket

Sportfiskarna, SNF och WWF kräver krafttag mot kvotfusk

Sportfiskarna kommenterar systemet med pelagiska fiskerättigheter
Dela denna artikel...

   


Kommentarer

1 kommentarer...
Anders skrev...
Mycket bra!
Bra att detta uppmärksammas! Tack sportfiskarna! /Nöjd medlem
Klockan 19:19, 30 Jan 2020

Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 135 Nästa SistaInga nya tillstånd för fiskodling i Kramfors kommun!

Inga nya tillstånd för fiskodling i Kramfors kommun!

Eko/ Miljö När tillstånden för fiskodling i Kramfors kommun går ut inom kort kommer dessa inte att förnyas av miljöskäl...

Inga kommentarer
Dramatik när båtmotortjuvar fångades!

Dramatik när båtmotortjuvar fångades!

Notiser De senaste åren har stölderna av båtar och motor ökat dramatiskt men den här gången kom dom inte undan...

Inga kommentarer
Film - Aspmärkning och restaurering i Lövstaån!

Film - Aspmärkning och restaurering i Lövstaån!

Eko/ Miljö Under 2019 genomförde Sportfiskarna en aspmärkning och restaurering i Lövstaån som filmatiserades, för att visa upp hur ett märkningsprojekt kan gå till....

Inga kommentarer
Sportlovsfiske i region syd!

Sportlovsfiske i region syd!

Eko/ Miljö Nästa vecka är Sportlovet här och det betyder fiske! Sportfiskarnas regionkontor i syd arrangerar fyra kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i regionen från måndag till torsdag...

Inga kommentarer
Fiskare kritiska till videoövervakning, men kastar allt mer torsk överbord!

Fiskare kritiska till videoövervakning, men kastar allt mer torsk överbord!

Eko/ Miljö För varje 100 kg fångad torsk kastar danska fiskare dessutom 12 kg torsk tillbaka i havet, trots att det strider mot EUs regler...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.