+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
​Nya regler för fiske av signalkräfta!
​Nya och tuffare regler för fiske av signalkräfta!
Fotograf: Marco Pennbrant/Azote.

​Nya regler för fiske av signalkräfta!

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har skärpt reglerna för signalkräfta, vilket är ett krav enligt EU-gemensamma regler för att fortsatt kunna fiska arten i Sverige. Reglerna gäller fiske, transport och försäljning av signalkräfta inom ett nytt hanteringsområde. Reglerna justerar även allmänhetens fiske i Vättern från fem till tre helger och fångstbegränsning införs.

Dessutom införs ett minimimått på 10 cm vid fångst i hela landet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020.

Därför skärper HaV reglerna

Signalkräftan omfattas av EU-bestämmelser för invasiva främmande arter för att hindra spridning av kräftpest som slår ut ursprungliga kräftbestånd. De EU-gemensamma bestämmelserna tillåter ett fortsatt fiske och nyttjande av signalkräfta i de regioner där arten är etablerad, förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas för att minska risken för spridning av arten.

- Signalkräftan är en idag en viktig resurs och utgör tillsammans med gösen den huvudsakliga inkomstkällan för det yrkesverksamma insjöfisket, framförallt i Vättern och Hjälmaren. Arten och dess förädlingsvärde är numera också en betydelsefull landsbygdsresurs genom det fiske som sker med stöd av enskild fiskerätt, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV.

Sverige har sedan 1990-talet och framåt infört en mängd nationella restriktioner och åtgärder för att förhindra spridning av signalkräfta och kräftpest i syfte att bevara den nu akut hotade flodkräftan, som är den ursprungliga arten i landet.

- Endast två procent av flodkräftbestånden finns kvar i Sverige. Det är därför viktigt att de åtgärder vi vidtar är verkningsfulla. De nya EU-reglerna ställer tydliga krav på att vi skärper regleringen för att fortsatt kunna fiska signalkräftan, säger Sofia Brockmark.

Hanteringsområde och de nya reglerna

HaV har beslutat om ett hanteringsområde för signalkräfta som omfattar Vänern och Dalälven och söder ut, där ett fortsatt fiske får bedrivas. Öland, Gotland, Dalsland, Värmland och delar av östra Dalarna, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas utanför hanteringsområdet efter beslut av HaV.

Transport, försäljning annan överlåtelse av okokta signalkräftor tillåts inom hanteringsområdet, men bara den som bedriver näringsverksamhet får sälja okokta signalkräftor. Kokta signalkräftor sprider inte kräftpest utan får fortsatt hanteras och säljas i hela Sverige. Myndigheten inför även ett minimått på 10 cm i alla vatten för att minimera risken för illegal utsättning av små signalkräftor.

Allmänheten får fortsatt fiska signalkräftor i Vättern, men fiskeperioden begränsas från fem till tre helger. Fångstmängden i fisket begränsas till 60 kräftor per fiskare och dygn.

HaV:s föreskrifter, tillsammans med hanteringsprogrammet för signalkräfta, innehåller de hanteringsåtgärder som HaV bedömer nödvändiga för att uppfylla kraven i EU-lagstiftningen.

 

Fakta:

  • Signalkräftan omfattas sedan augusti 2016 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningen syftar till att relevanta åtgärder ska vidtas för att säkerställa ett skydd för vilda djur och växter genom att förebygga, minimera och mildra effekterna av listade invasiva främmande arter. Signalkräfta har enligt förordningen stor spridning och det är inte kostnadseffektivt relativt nyttan att utrota arten i Sverige, annat än i vissa vatten. Däremot ska spridning av arten hindras. Medlemsländerna får hantera arter med stor spridning på ett sätt som är lämpligt i förhållande till landets särskilda omständigheter, t.ex. genom fiske i ett område där arten har stor spridning.
  • Signalkräftan härstammar ursprungligen från nordvästra USA och Kanada. Den importerades till Sverige i slutet av 1960-talet för att i vissa vatten ersätta bestånd av den inhemska flodkräftan, som minskat till följd av framförallt försurning och kräftpest. Signalkräftor började då också odlas i Sverige. Arten sattes ut i stor skala under 1980-talet, söder om Dalälven undantaget bl.a. vattenområden som når in i Norge, på Öland och Gotland. Arten finns idag i drygt 4000 vatten, framförallt söder om Dalälven.
  • Sedan 1994 är det illegala utsättningarna som sprider signalkräfta och kräftpest till nya vattenområden.
  • De flesta bestånden av signalkräfta i Sverige finns söder om Dalälven, men arten förekommer även sporadiskt i Gävleborgs-, Jämtlands- och Västerbottens län. De nordligaste bestånden finns i Umeälven i Västerbottens län. Arten saknas på Gotland efter att länsstyrelsen utrotat flera bestånd av illegala utsättningar.
  • Omkring 98 procent av de ursprungliga bestånden av flodkräfta har slagits ut och arten är sedan 2010 rödlistad av Artdatabanken som Akut hotad (CR).
  • Signalkräftan har under de senaste decennierna till stor del ersatt fisket på den inhemska flodkräftan. Huvuddelen av det kommersiella fisket efter kräftor sker i Vättern och Hjälmaren. Bara i Vättern har det sammantagna värdet i det kommersiella kräftfisket nästan fyrdubblats, från cirka fem till 25 miljoner kronor de senaste 20 åren. Signalkräftan och dess förädlingsvärde är också en betydelsefull landsbygdsresurs i det fiske som sker på enskild rätt.

Sedan tidigare är import, utsättning, flyttning och odling av signalkräfta inte tillåtet. Sedan länge finns också bestämmelser för att förhindra spridning av kräftpest, bland annat krav på desinficering av fiskeredskap och båtar samt förbud mot att kasta ut döda kräftor. Det finns även bestämmelser som ger möjlighet att inrätta särskilda skyddsområden för flodkräfta i vilka levande signalkräftor inte tillåts. Utöver detta finns ett nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta som syftar till att samordna åtgärder för länsstyrelserna och berörda aktörer.

Här kan du läsa HaV:s hanteringsprogram för signalkräfta

Här kan du läsa om regler för fiske av signalkräfta

Här kan du läsa "Riskanalys - hantering av signalkräfta i Sverige", Lunds universitet

Här kan du läsa Åtgärdsprogrammet för flodkräfta
Dela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 149 Nästa SistaFiskars rörelser kartläggs för att förbättra skyddsinsatser!

Fiskars rörelser kartläggs för att förbättra skyddsinsatser!

Eko/ Miljö Marina skyddsområden finns bland annat för att skydda de fiskarter som lever i områdena. Men hur effektivt är egentligen skyddet? Nu ska Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten kartlägga fiskars rörelser och beteende för att ta reda på just detta...

Inga kommentarer
Ny ranking i Swedish Pike League - Mälaren Cup avgord!

Ny ranking i Swedish Pike League - Mälaren Cup avgord!

Tävling Då får vi presentera ännu en ny ranking i Swedish Pike League! Stort grattis till segrarna Team PKJ som tyvärr inte är med i SPL. Dom som tog hem 1200 poäng blev tvåan, Team D-bandzfishing som med det...

Inga kommentarer
Förlängd fiskesäsong i Nyköpingsån!

Förlängd fiskesäsong i Nyköpingsån!

Notiser Möjligheten till fiske förlängs i Nyköpingsån. För att utnyttja den potential som ån besitter angående fiske, turism och fritidsaktiviteter har Sportfiskarna beviljats dispens från länsstyrelsen i Södermanland för förlängning av fisket i ån till och med senast 15 oktober 2020...

Inga kommentarer
Häng med på SM i flugfiske 2020!

Häng med på SM i flugfiske 2020!

Tävling Välkomna på SM i flugfiske som arrangeras av SFK Atletfiskarna i Hallstahammar/Surahammar den 2–4 oktober 2020...

Inga kommentarer
Nya FishEco Buster Jerks igen!

Nya FishEco Buster Jerks igen!

Notiser Buster Jerk Fyra små Rätter utvecklas och så smått håller det på att växa upp en liten samling av drycker också... kolla in dom nya betena...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.