+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster!
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster!
Fotograf: FishEco

Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster!

Att minska övergödningen är ett viktigt mål för att förbättra Östersjöns miljö, men en minskad övergödning får också effekter: för fisken och för fisket. En ny studie ledd av forskare från SLU visar att en minskad övergödning skulle gynna abborre, men missgynna gös. Genom att koppla de ekologiska resultaten till uppgifter om fiskarternas ekonomiska värde så visar forskarna att minskad övergödning skulle innebära vinster för fritidsfisket.

– I den här studien visar vi hur man kan analysera hela kedjan från miljöåtgärder till ekonomiska effekter i kustområdet. Sådana analyser är viktiga när man vill utvärdera effekten av olika miljöåtgärder, men även för att beräkna det omvända förhållandet, alltså hur mycket en skada på miljön kostar samhället, säger Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua), som lett studien.

I studien har forskarna kartlagt utbredningen av lek- och uppväxtområden för abborre och gös i skärgårdsområdet mellan Södermanlands och Uppsala län, samt beräknat fiskproduktionen från dessa miljöer vid olika siktdjupsnivåer. Siktdjupet, alltså vattnets klarhet, är en av de indikatorer som används för arbetet med övergödning. Minskad övergödning leder till ett klarare vatten, vilket är gynnsamt för bottenvegetation, men påverkar även fiskar.

Abborre och gös är viktiga arter båda för det kommersiella fisket och för fritidsfisket. Båda arterna leker på våren och lever sin första sommar i grunda och varma vikar och fjärdar. En viktig skillnad mellan arterna är deras anpassning till siktdjupsförhållanden, där abborre föredrar klart vatten och gös grumliga miljöer.

Tillgången till lek- och uppväxtområden påverkar hur många stora fiskar som kan produceras. I områden med mer lek- och uppväxtområden är bestånden av stora rovfiskar starkare. Genom att analysera hur förändringar i siktdjup påverkar tillgången på dessa rekryteringsmiljöer, och därmed hur mycket stor fisk som produceras, kunde mängden fisk vid olika siktdjupsnivåer beräknas. Vid en förbättring av siktdjupet med 11%, vilket motsvarar målnivån inom aktionsplanen för Östersjön, förväntas mängden abborre öka med ca 13% men mängden gös samtidigt minska med ca 18%.

Baserat på enkätstudier riktade till allmänheten och till medlemmar i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) beräknades betalningsviljan för ökade fångster utifrån deras svar på frågor gällande fångster, resor och kostnader. Enligt beräkningarna motsvarar en ökning av siktdjupet till målnivån ökade abborrfångster till ett värde av 0,8 euro/fisketimme, och minskade gösfångster motsvarande en förlust med 0,9 euro/fisketimme. Ensamt indikerar det här resultatet ett nollsummespel, men eftersom abborrfisket är ca 5 gånger större än fisket efter gös blir resultatet en nettovinst för fritidsfisket på de här arterna.

Undersökningen inkluderade de två fiskarter där det fanns tillräckligt med uppgifter för att göra beräkningarna. Det är dock sannolikt att även andra viktiga arter för fisket, som t ex gädda och öring, också skulle gynnas av klarare vatten.

Studien "Predicting the effects of eutrophication mitigation on predatory fish biomass and the value of recreational fisheries" publiceras i tidsskriften AMBIO – A journal of the human environment.

Studien gjordes av Göran Sundblad, Lena Bergström och Ulf Bergström vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Tore Söderqvist, affilierad forskare vid konsultföretaget Anthesis.

Studien är delvis finansierad av Naturvårdsverket genom projekten VALUES och ECOCOA.

Kontakt:
Göran Sundblad, forskare Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), goran.sundblad@slu.se , 010-478 42 92Dela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 131 Nästa SistaTrollad SuperSizegös för Erik Rehn!

Trollad SuperSizegös för Erik Rehn!

Trolling Härligt att se att dom riktigt stora gösarna går att locka på trolling även på senhösten! Den här magnifika pjäsen trollade Erik Rehn upp på en Big Clive vobbler...

Inga kommentarer
Skolbäcken Kust seglar i medvind!

Skolbäcken Kust seglar i medvind!

Eko/ Miljö Sportfiskarna har, med finansiering från Leader Stockholmsbygd och Europeiska Havs- och Fiskerifonden, fått möjlighet att utveckla sitt utomhuspedagogiska koncept Skolbäcken till att innefatta även våra utsatta Stockholmskuster...

Inga kommentarer
MSC om missförhållanden inom norskt fiske - Oacceptabelt att människor far illa!

MSC om missförhållanden inom norskt fiske - Oacceptabelt att människor far illa!

Eko/ Miljö Norska myndigheter har gjort tillslag inom fiskeindustrin i Norge och nu startat utredning om grova missförhållanden för arbetskraft...

Inga kommentarer
Elever lär känna Mörrumsån under Laxens år!

Elever lär känna Mörrumsån under Laxens år!

Eko/ Miljö 2019 är Laxens år, Sveaskog och Mörrums kronolaxfiske firar detta genom att göra en kunskapssatsning mot barn och ungdomar...

Inga kommentarer
Norska laxodlingsföretag utreds för fusk!

Norska laxodlingsföretag utreds för fusk!

Notiser Ny skandal kring norsk laxodling! Flera norska laxodlingsföretag utreds nu både inom EU och i USA för olagligt prissamarbete...

1 kommentar

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.