+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen!
HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen!
Fotograf: HaV Lars Torstensson

HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen!

EU:s fiskeministrar har beslutat om nya regler under 2018 för att skydda den hotade ålen. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

- Vi föreslår att förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. Förslaget ska nu ut på remiss och vi hoppas kunna ta ett beslut i maj, säger Ingemar Berglund.

De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

- Den europeiska ålen utgör ett och samma bestånd och är i dag klassad som akut hotad av bland annat Artdatabanken. Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV..

År 2007 infördes ett generellt förbud för fiske efter ål i Sverige. Om man råkar fånga en ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. Undantagna från fiskeförbudet är personer som bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av särskilt ålfisketillstånd och fiske i vissa inlandsvatten där ålen inte kan vandra ned till kusten på grund av nedströms kraftverk. På västkusten är fisket stoppat och här beviljas inte längre nya tillstånd för fiske efter ål.

Fångsterna minskat med 80 procent

Den svenska förvaltningen har lett till att fångsterna i ålfisket sedan 2007 reducerats med cirka 80 procent i de områden som omfattas av det föreslagna ålfiskeförbudet, det vill säga svenska kustområden. Från i snitt 785 ton per år (2004-2006) till i snitt 158 ton per år (2015-2017). I dag fiskas ål i svenska kustområden från maj till december och det största fisket sker i Kalmar, Blekinge och Skåne.

- Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Utifrån tidigare års fångster bedömer vi att ett fiskeförbud från november till och med januari kommer minska det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund.

- Förbudet drabbar främst yrkesfiskare i Öresund och delar av Skåne eftersom de har sitt huvudsakliga ålfiske då. Samtidigt så är det den period som totalt ger minst påverkan på det svenska yrkesfisket av ål.

Den blankål som utvandrar från Öresund bedöms ha goda möjligheter att ta sig vidare mot sina lekområden eftersom det inte längre bedrivs något ålfiske på västkusten.

Fiske efter ål i olika livsstadier bedrivs inom hela ålens utbredningsområde och förbudsperioden omfattar bara en liten del av allt fiske. Under 2017 rapporterades en total fångst på 2580 ton till Internationella havsforskningsrådet (ICES) från olika länder inom hela ålens utbredningsområde. Jämfört med total rapporterad fångst förväntas den svenska förbudsperioden minska det totala fisket med 1,5 till 3,5 procent beroende på när de tre månaderna införs i Sverige.

- Vår bedömning är att åtgärden kommer ge mycket liten effekt på beståndet som helhet och dess möjlighet till återhämtning, oberoende av när perioden införs i Sverige, säger Ingemar Berglund.

EU:s mål att minst 40 procent ål ska överleva

2007 antog EU en förordning för att skydda och stärka beståndet av europeisk ål. Det långsiktiga målet är att minst 40 procent av den mängd blankål som skulle producerats i ett av människan opåverkat bestånd ska ha möjlighet att utvandra och chans att överleva. Varje medlemsland ska också ha en ålförvaltningsplan och den svenska planen bygger på fyra åtgärdsområden; fiskereglering, ökad överlevnad vid passage av vattenkraft, ökad kontroll och stödutsättningar av ålyngel.

Utvärdering av Sveriges ålförvaltningsplan

Under 2018 så utvärderar myndigheten den svenska ålförvaltningsplanen. I utvärderingen analyseras den totala effekten av alla åtgärder som genomförs. Utöver fiskets påverkan omfattas även åtgärder för att minska påverkan från vattenkraft, utsättningar av ålyngel samt kontroll och tillsyn. Utvärderingen ska vara klar senast den sista juni i år.

- Om utvärderingen visar att vi bör vidta fler åtgärder så kommer vi att göra det. Sådana åtgärder bör då utformas för att över tid bidra till beståndets återhämtning på lång sikt, säger Ingemar Berglund.

Inom HaV:s arbete med Sveriges ålförvaltningsplan ingår även samverkansprojekt med kraftindustrin, beaktande av ny proposition för vattenmiljö och vattenkraft, strategi för utsättning av ålyngel samt samverkan mellan myndigheter för att utveckla och effektivisera tillsyn och kontroll av fiske och handel med ål.

HaV:s förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer. Remissvaren ska vara inlämnade till HaV senast 4 maj och beslut väntas kunna tas senare i maj.

FAKTA OM ÅLEN I SVENSKA VATTEN

Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den tillbaka till Sargassohavet där den fortplantar sig.

Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 150–180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80–100 ton i svenska sötvatten.

Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet.

Länk till remissen

Läs mer om HaV:s arbete med ålförvaltning

Läs mer om ålbeståndet

Läs mer om Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Länk till regeringens pressmeddelande om ålfiskeförbud under 2018

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.seJens Persson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 44, mobil 070-761 20 37, e-post jens.persson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.Dela denna artikel...

   


Kommentarer

5 kommentarer...
Josef skrev...
Stefan
Så för att du lider av akut skarvkärlek skall vi alltså riskera att utrota ålen? Nej, vi behöver inte den mängd skarv vi har, ta ner beståndet till normala nivåer. Skarven är inte utrotningshotad, det är ålen. Låt försiktighetsprincipen råda.
Klockan 18:48, 16 April 2018

Stefan skrev...
Magnus..
Du behövs inte heller.
Klockan 10:43, 16 April 2018

Magnus skrev...
Bort med skarven
Skjut skiten äckliga skarvar behövs inte.
Klockan 16:53, 15 April 2018

Stefan skrev...
Åke..
Sök hjälp för din skarvfobi...
Klockan 15:13, 15 April 2018

Åke Thudén skrev...
Hur fungerar EU:s fiskeministrar?
Men ingenting görs åt de katastrofalt stora populationen av den invasiva kinesiska skarven och de överetablerade sälbestånden som är stora predatorer på ål Hur fungerar EU:s fiskeministrar?
Klockan 10:45, 15 April 2018

Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 119 Nästa SistaFrån besvikelse till glädje - Epperlein slår till igen!

Från besvikelse till glädje - Epperlein slår till igen!

Mete Mattias Epperlein är en av Karlstad å Värmlands skickliga sportfiskare som ofta ses med stora fiskar, nu är det dax igen!

Inga kommentarer
Ny fiskväg ska byggas i Boulognern i Gävle!

Ny fiskväg ska byggas i Boulognern i Gävle!

Eko/ Miljö Strömdalens kraftverk i Boulognern i Gävle hindrar lax, öring och ål från att vandra högre upp i Gavleån. Men redan om ett par år kanske fisken kan passera kraftverket utan problem..

Inga kommentarer
Lewen vann Sportfiskarnas båt!

Lewen vann Sportfiskarnas båt!

Notiser Nu är det klart att Lewen Ronero, 34 år från Uppsala har vunnit Sportfiskarnas båt genom sitt medlemskap!

Inga kommentarer
Sååå nära 10-kilosgränsen för Oskar Pettersson!

Sååå nära 10-kilosgränsen för Oskar Pettersson!

Vertikalfiske En perfekt vertikaldag utan störande vind och på tredje ekot fanns vinstlotten! En galet vacker gös på 96 cm drog i ett riktigt stumhugg, som bara storgös kan göra!

Inga kommentarer
iFiske utvecklar nytt digitalt verktyg för förvaltning av fiskevatten i samarbete med Sommens FVO!

iFiske utvecklar nytt digitalt verktyg för förvaltning av fiskevatten i samarbete med Sommens FVO!

Press/ reklam iFiske tillsammans med Sommens fiskevårdsområde utvecklar nytt digitalt verktyg för fångstrapportering och förvaltning för vattenägare...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.