Flöden:
Inlägg
Kommentarer

I vår facebookgrupp har vi pratat om att ha en liten art-tävling 2018, och tanken är att vi här skall hålla reda på resultatet. Idén är att man rapporterar sina fångster till mig så för jag öppen statistik här, samtidigt så är alla ansvariga att hålla reda på sina fångster om jag skulle göra något misstag. Målet med tävlingen är att utforska hur många arter man kan få i Sverige om man är ett ”gött gäng”. Tävlingen är öppen för alla och man kan när som helst ansluta. Nedan är de regler som gäller.

Vi fiskar i svenska vatten, såväl sött som salt, och följer gällande lagstiftning kring fridlysta arter, fredningstider och så vidare. Var och en är ansvarig för att följa de på platsen gällande regler. Fisketiden är varje sekund av året 2018.

Alla metoder som utövaren på ”heder och samvete” tolkar som en genuin LRF-metod är tillåtna. Detta gör att vi slipper bli osams om detaljer.

Var och en är ansvarig för att göra en så korrekt artbestämning som möjligt.

För allas skull så uppmuntrar vi alla att fotografera sin fångst, men skulle någon få en drömfångst utan att ha en kamera/mobil med sig så litar vi på er.

Reglerna kan komma att ändras under tävlingen om jag klantat mig

 

Deltagare:

Peter O ligger på 24 arter 2018

Fredrik V ligger på 22 arter 2018

Olof E ligger på 21 arter 2018

Anders S ligger på 15 arter 2018

Martin O ligger på 12 arter 2018

Mattias I ligger på 12 arter 2018

Jezper I ligger på 11 arter 2018

Daniel S ligger på 9 arter 2018

Anders M ligger på 8 arter 2018

Jon B ligger på 6 arter 2018

Magnus A ligger på 6 arter 2018

Christian H ligger på 6 arter 2018

Tim T ligger på 6 arter 2018

Jonathan F ligger på 5 arter 2018

Kristoffer I ligger på 4 arter 2018

Johannes L ligger på 2 arter 2018

Lars O ligger på 2 art 2018

Katarina K ligger på 1 arter 2018

Monica S ligger på 0 arter 2018

 

Här nedanför kommer jag skriva namnen på nytt med exakt vilka arter alla fått, men tänker mig att det är bra att ha resultatet högre upp, så det är synligt direkt.

Olof E: Gråsej, Rötsimpa, Abborre, Stensnultra, Svartmunnad smörbult, Havsöring, Storspigg, Svart smörbult, Gädda, Torsk, Rödspetta, Makrill, Skärsnultra, Berggylta, Fjärsing, Bleka, Löja, Braxen, Skrubbskädda, Blågylta, Näbbgädda

Magnus A: Svart smörbult, Svartmunnad smörbult, Rötsimpa, Skrubbskädda, Löja, Abborre

Peter O: Tånglake, Torsk, Rötsimpa, Gråsej, Skrubbskädda, Ruda, Guldfisk, Svartmunnad smörbult, Svart smörbult, Stensnultra, Abborre, Ål, Öring, Storspigg, Näbbgädda, Berggylta, Sandskädda, Makrill, Sill, Skärsnultra, Solabborre, Randig sjökock, Vitling, Mört

Daniel S: Rötsimpa, Torsk, Skrubbskädda, Svart smörbult, Stensnultra, Svartmunnad smörbult, Abborre, Gädda, Makrill,

Fredrik V: Regnbåge, Gädda, Svart smörbult, Svartmunnad smörbult, Öring, Stensnultra, Storspigg, Sutare, Ruda, Skärsnultra, Sandskädda, Rödspätta, Torsk, Fjärsing, Skrubbskädda, Randig sjökock, Rötsimpa, Sej, Abborre, Gös, Makrill, Löja

Mattias I: Skrubbskädda, Stensnultra, Svartmunnad smörbult, Svart smörbult, Torsk, Makrill, Elritsa, Storspigg, Löja, Mört, Abborre, Björkna

Johannes: Svartmunnad smörbult, Stensnultra

Jon B: Rötsimpa, Svart smörbult, Svartmunnad smörbult, Abborre, Skrubbskädda, Makrill

Anders S: Smörbult, Sej, Fjärsing, Makrill, Stensnultra, Rötsimpa, Skärsnultra, Näbbgädda, Abborre, Löja, Björkna, Mört, Sarv, Gädda, Gös

Lars O, Abborre, Gädda

Christian H: Torsk, Stensnultra, Makrill, Rötsimpa, Abborre, Regnbåge

Jezper I:, Makrill, Svart Smörbult, Stensnultra, Torsk, Abborre, Skärsnultra, Sandskädda, Rötsimpa, Vitling, Svartmunnad smörbult, Ruda

Martin O: Rötsimpa, Svart smörbult, Stensnultra, Makrill, Näbbgädda, Gädda, Abborre, Sutare, Sarv, Färna, Mört, Löja

Katarina K: Svart smörbult,

Tim T: Stensnultra, Skärsnultra, Svart smörbult, Svartmunnad smörbult, Abborre, Mört

Anders M: Svart smörbult, Stensnultra, Makrill, Abborre, Björkna, Sarv, Löja, Mört

Kristoffer I: Mört, Löja, Storspigg, Abborre

Jonathan F: Stesnultra, Skärsnultra, Svartmunnad smörbult, Svart smörbult, Abborre

Kommentarer är avstängda