Flöden:
Inlägg
Kommentarer

Återblick 2018

Wow, vad ska vi säga om 2018? Det känns som att det var detta året som LRF verkligen tog fart i Sverige och där disciplinen kom att anpassa sig till svenska, eller kanske skandinaviska, förhållanden. Jag tycker mig ha identifierat två stycken områden där vårt skandinaviska LRFande sticker ut lite, speciellt i jämförelse med vad jag vet om disciplinen i Storbritannien och i länderna kring medelhavet.

Det verkar som att många är intresserade att fånga de allra minsta arterna, oftast genom att agna en liten, liten krok med en smula Isome. Jag tror att artfiske med naturligt bete är relativt stort i Sverige jämfört med andra länder och att det är detta som smittat av sig till LRF. Efter att ha läst samtliga artiklar om LRF i Sea Angler Magazine och på sidan Brittish Seafishing så kan jag konstatera att de aldrig skrivits om att fånga en art mindre än smörbult och deras bultar verkar ha en högre medelvikt än våra. Tittar vi i stället i vår tävling så hittar vi till exempel stubb, storspigg och elritsa.

Det andra är satsningen på sötvatten. Jag har hittat en artikel om LRF i Sea Angler om att fiska i skotska bräckvattenvikar och i tidningen Course Angler så har jag hittat LRF liknande metoder för Abborre men tittar man i de arter som fångades i tävlingen 2018 hittar vi arter som löja, mört, björkna, ruda, guldfisk och till och med sutare. Kan det bero på att vi har en lång tradition att ha tillgång till mycket sötvattenfiske? Jag tänker att en innovation som Gula Kortet i Göteborg som ger en ägare fiskemöjligheter i ca 50 sjöar kan spela in. Det är ofta enkelt att fiska i sötvatten här.

På det hela taget känns det som om det verkligen börjar växa fram ett skandinaviskt LRF.

2018 var också året då jag fick min första riktiga fiskeartikel publicerad, ett stort tack till Fisheco för den möjligheten. Det var för mig ett ganska stort mål som kunde bockas av där.

Mitt egna fiske var ok, men i och med att sommaren var så varm som den var och att vi köpte hus strax efter så blev det lite mindre tid till fiske än vad det brukar bli, men i och med att jag administrerar fisketävlingen, sköter den här bloggen, testar sprida LRF i Norge och försöker vara aktiv i facebookgruppen så saknar jag inte fiskerelaterade aktiviteter i mitt liv.

Nedan kommer några bilder om årets hjdpunkter

Jag och min bror utforskade möjligheterna för LRF på östkusten i staden Västervik under sensommaren och vi lyckades fånga mört, abborre, svart smörbult, och björkna.

Långt ute i den småländska skärgården lyckades jag fånga en elritsa, och det var jag ensam om i hela tävlingen.

Under en resa till Oslo ville jag släppa ”kryckan” Isome och fiskade med en annan typ av gummi-jigg och hade ett riktigt roligt fiske på ett stim småsejar.

Året avslutades i Spanien där jag lyckades fånga flera av dessa små gynnare, en fullskallig rapport kommer senare.

Lämna ett svar