”VAD ÄR EN ÖRING VÄRD?”


Therese Lundin, harr 

”Vad är en öring värd?” inleder Nicka Hellenberg sitt blogginlägg ”När bägaren rinner över” med, och fortsätter senare Det handlar inte om att fördöma någon enskilds människas val av sysselsättning. Det här är en fråga om allmänt förnuft och omtanke − att tänka utanför sin egen lilla sfär.” Ett mycket tänkvärt inlägg i debatten om att en stor del av det fiskevårdsarbete som bedrivs direkt motverkas av de som väljer att blunda för problemen.
Det som är en självklarhet för vissa viftas bort med en axelryckning av andra. Det fiske och de fiskarter som några värnar stort om betraktas ibland av andra som mindre värda, rent av skräp. Jag vill omformulera frågan något. Vad är en individ värd? För jag tror att vi måste tänka större om vi ska kunna påverka. Självklart borde sunt förnuft och en god dos omtanke räcka mer än nog – men är det så? Jag tror inte att den främsta anledningen är någon form av brist på empati, utan jag tror att det till väldigt stor del handlar om okunskap. Just därför är det informativa arbetet så viktigt. Ni borde läsa Nickas blogginlägg.
Jag kan ärligt säga att min syn på fisket har förändrats otroligt under årens lopp. När man var yngre så var det enkelt att falla i ledet, ta efter felaktiga betéenden – för man visste inte mer än så. Visst var tanken på att plocka med sig enbart de största exemplaren hem för uppvisning ibland oemotståndligt lockande. Tyvärr har jag även fått lära mig den hårda vägen att ett fiskbestånd inte varar för alltid. Men, någonting som är väldigt positivt mitt i allt detta elände, är att det förhållningssätt som vi har till vårt fiske idag faktiskt går att förändra. Vi kan tänka oss för en extra gång. Vi kan själva bidra till att göra oss mer informerade. Vi kan utöka våra kunskapsbanker så att vi med gott samvete kan fortsätta vårt fiske som föredömliga förebilder. För även om det är omöjligt att förändra hela världen, så kan vi alltid göra något.

Vad tycker du? Lämna gärna ett avtryck! ♥