LILLPITE KRAFT SÄGER NEJ TILL KRAVEN PÅ FISKLEDER

LILLPITE KRAFT SÄGER NEJ TILL KRAVEN PÅ FISKLEDER


Detta stod att läsa i torsdagens utgåva av Piteå-Tidningen. Lillpite Kraft motsätter sig Piteå Kommuns och Havs- och Vattenmyndighetens krav på att bygga fiskleder förbi Lillpite vattenkraftstation. En fråga som har ältats ändå sedan kraftanläggningarna byggdes för mer än 20 år sedan. Tidigare genomfördes ett EU-projekt för att få bort resterna från flottningsepoken, något som delvis blev ett bortkastat projekt då anläggningen fortfarande hindrar fisken från att vandra. Carl-Johan Åhlund, VD för Lillpite Kraft, menar att fiskantalet är för litet för att det ska finnas någon mening med att bygga vandringsvägar. Ett uttalande som verkligen kan ifrågasättas…

(utdrag ur Piteå-Tidningen torsdag 20130314)
LILLPITE KRAFT: KRAVET ÄR ORIMLIGT
Kraven är orimliga. De står inte i proportion till vad det ger, säger Carl-Johan Åhlund, VD för Lillpite Kraft AB.
   Han hävdar att när kraftverken byggdes fanns det inte med några villkor om att Lillpite Kraft skulle tvingas bygga fiskleder förbi anläggningarna.
– Däremot fanns villkor om att bygga fällor och fånga fisk under en prövotid och det har vi gjort. Det har dock visat sig att det inte går upp så mycket fisk, säger VD:n för Lillpite Kraft, som avvisar kravet på att bygga fiskleder förbi dammen och kraftverksanläggningarna.
   Han anser att Piteå Kommuns och Havs- och Vattenmyndigheterns krav är orimligt.
– Det skulle kosta cirka sex miljoner kronor och står inte i rimlig proportion till var det ger, menar Åhlund, som pekar på att de fiskevårdande åtgärderna inte kommer att öka värdet för kraftbolaget.
   Carl-Johan Åhlund bekräftar att Lillpite Kraft är ett vinstdrivande företag med starkt kassaflöde och urstark soliditet och det finns tillgångar i form av anläggningarna, men en nota på sex miljoner kronor klarar företaget inte.
Och nästa år kommer Lillpite Kraft AB att tappa en betydande inkomst.
– I tio år har vi fått sälja elcertifikat, men det upphör efter 2013, så nästa år kommer vi att tappa 400 000 kronor vilket är ytterligare ett skäl till att inte lägga ut pengar på de fiskleder myndigheterna kräver, säger Carl-Johan Åhlund.
___________________________________________________
En snabb reflektion från min sida: ”Vi har alltid gjort så här – varför skulle vi ändra på något?”  Standardfras som nästan har blivit lite utsliten vid detta lag. Allting förändras och alla förändringar är inte negativa. ”Pengar, pengar, pengar…”. Det handlar alltid om pengar. Busenkelt att använda som undanflyktsargument så länge det inte handlar om vinst. ”Ovilja & okunskap”. Vissa uttalanden är nästan skrattretande. Men mest tragiska förstås. Man kan ju hoppas att Carl-Johan Åhlund i framtiden kanske kan se ett samband mellan avsaknaden av vandrande fisk och kraftverk. Han förstår uppenbarligen inte ens syftet med vandringsvägar, så en lektion i detta kanske vore på sin plats…

Vad tycker du? Lämna gärna ett avtryck! ♥