FISKENYHETER; PREDATORER AV OLIKA SLAG

Therese Lundin, harrfiske
”Predatorer av olika slag”, artikel från fiskenyheter.se

Predatorer av olika slag

Själv anser jag att det oförutsägbara i fisket är vad som ger det en stor del av sin charm. Spänningen i att aldrig med säkerhet kunna veta vad man har att förvänta sig, samt det faktum att varje fisketur är som ett oskrivet blad, gör fisket till ett dynamiskt äventyr. När naturens krafter i samverkan fyller sina behov kan vad som helst ske. Många är de gånger som man i ytterst olika sammanhang har fått gnugga sina ögon och fråga sig själv om den händelse som man precis upplevde verkligen var sann. Med tiden blir måhända varje fiskare något avtrubbad gentemot livets nyckfullhet, men fascinationen i de oväntade händelserna består.
   Det var en av sommarens vackraste dagar och solen fick älven att glittra så starkt att det var nästintill bländande. Utvadad på ett noga utvalt klippblock blickade jag ut över den forsande strömil som lite längre ner avrundades i ett lugnare parti. 
   Jag avvägde det första kastet. Det kraftiga motljuset gjorde det svårt att följa flugans gång och jag tvingades snart åsidosätta tanken på en föredömlig presentation. Några kast senare och upplägget visade sig räcka. Hugg, mothugg och fisken bekräftade sin befintlighet genom att bryta ytan. Spöböjen skvallrade om en fin harr och den välbekanta skräckblandade förtjusningen infann sig omgående. 
De stora klippblocken på botten försvårade intagningen påtagligt. För att inte riskera tafsbrott tvingades jag styra fisken fram och tillbaka under dess framfusiga rusningar. Snart avtog dock dessa och jag sträckte långsamt armen bakåt efter håvhandtaget. Jag höjde spöt och lät fisken glida efter ytan den sista biten emot mig. Ett leende av lättnad spreds över mina läppar samtidigt som jag blötte nätet mot vattenytan. 
   Men plötsligt fick fisken oväntad energi och gjorde en rusning utan dess like, rakt emot strömmen, i full fart. Lite längre uppströms gjorde den sedan en tvärvändning och simmade i riktning mot mig istället. Några meter utanför där jag stod började den därefter att cirkulera så hastigt att ytvattnet skvätte åt alla håll.

Min första tanke var att fisken vid intagningen fortfarande hade oväntade krafter kvar att utbringa, min andra tanke var att den helt enkelt hade blivit totalt från vettet. Men jag förstod snart förklaringen till dess underliga beteende när ett gigantiskt gäddgap uppenbarade sig från djupet. Gäddan klippte gång på gång med käftarna efter den stackars harren som fortfarande satt fast i min fluga och förgäves försökte överleva en dubbelattack från två predatorer. I ren panik hoppade den rakt upp och landade på en mindre uppstickande sten en bit ut. Där låg den sedan och sprattlade försiktigt, som om den försökte avväga för- och nackdelarna med att återvända ned i vattnet. Vid sidan om stenen patrullerade gäddan som genomskådat harrens flyktförsök.

    Tiden tycktes stanna upp för en stund. Själv stod jag som förstenad och betraktade hela händelseförloppet, innan jag slutligen vaknade till och insåg att jag måste agera omedelbart. I samma sekund såg jag harren långsamt glida ned från stenen.  För brinnande livet drog jag i min linände, men det var redan för sent…

Therese Lundin, Fiskenyheter

   Ett ögonblick och det var över. Snopen och överväldigad av händelsen såg jag en belåten gädda återvända ner i djupet och fortsätta sin färd. Virveln som gäddan skapade i sin vändning planade sakta ut och allting återgick till det normala. Jag fick därmed inse mig själv besegrad av naturens oförutsägbara under och blev återigen påmind om en av de största anledningarna till varför fisket är ständigt återkommande i mitt liv. Det oskrivna bladet fylls av berättelser, stora som små, sanningsenliga som storljugna, vackra som hemska – men alla är de unika och utan tvekan helt oförutsägbara.

Therese Lundin

Vad tycker du? Lämna gärna ett avtryck! ♥